Child pages
  • Määttä, Matti

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 5.3
Section
Column
width50%

Matti Määttä

Tohtorikoulutettava
Doktorand
Doctoral student

Column
width40%

Section
Column
width50%

Column
width40%

Yhteystiedot

Huone: D126
Osoite: PL 68 (Gustaf Hällströmin katu 2b)
00014 Helsingin yliopisto
Puhelin: (09) 191 51554
Sähköposti: Matti.Maatta 'at' Helsinki.FI

Kontaktinformation

Rum: D126
Adress: PB 68 (Gustaf Hällströms gata 2b)
00014 Helsingfors universitet
Telefon: (09) 191 51554
Epost: Matti.Maatta 'at' Helsinki.FI

Contact information

Room: D126
Address: P.O. Box 68 (Gustaf Hällströmin katu 2b)
FI-00014 University of Helsinki
Telephone: +358-9-191 51554
Email: Matti.Maatta 'at' Helsinki.FI