Child pages
  • Kesälä, Meeri

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 5.3
Section
Column
width50%

Meeri Kesälä

Tutkijatohtori
Forskardoktor
Postdoc

Column
width40%

Section
Column
width50%

Kotisivu / Hemsida / Home page

http://www.helsinki.fi/~mzviljan

Column
width40%

Yhteystiedot

Työhuone: Exactum D125

Osoite: PL 68 (Gustaf Hällströmin katu 2b)
00014 Helsingin yliopisto
Sähköposti: meeri.kesala@helsinki.fi

Kontaktinformation

Exactum D125

Adress: PB 68 (Gustaf Hällströms gata 2b)
00014 Helsingfors universitet
Epost: meeri.kesala@helsinki.fi

Contact information

Office: Exactum D125

Address: P.O. Box 68 (Gustaf Hällströmin katu 2b)
FI-00014 University of Helsinki
Email: meeri.kesala@helsinki.fi