Matematiikan ja tilastotieen laitoksen opintosivualue

Matematiikan ja tilastotieen laitoksen opintosivualue

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.


Tässä yksi pohja, jolle tutkielman voi laatia. Myös omaa pohjaa voi käyttää.

Here is one option to use for your thesis:

Katso pdf-versio /PDF file
Tallenna TeX-tiedosto /Save TeX-file