Matematiikan ja tilastotieen laitoksen opintosivualue

Matematiikan ja tilastotieen laitoksen opintosivualue

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Kun gradu on tarkastettu, se jätetään maisteriohjelman johtoryhmän käsittelyyn. Maisteriohjelmien johtoryhmät: Tulevat kokoukset

Gradun jättäminen johtoryhmän käsittelyyn

...

1. Muunna opinnäytteesi yhdeksi pdf-tiedostoksi, joka sisältää tiivistelmäsivun (ohjeet tiivistelmän liittämiseen itse tutkielmaan ovat kohdassa Tiivistelmä). Nimeä tiedosto (ilman ääkkösiä tai erikoismerkkejä) ja tallenna se.
2. Kirjaudu yliopiston käyttäjätunnuksilla gradun tallennuslomakkeelle (linkki) ja etene vaihe kerrallaan:

...