Matematiikan ja tilastotieen laitoksen opintosivualue

Matematiikan ja tilastotieen laitoksen opintosivualue

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Matematiikan ja tilastotieteen laitoksen yleistentit lukuvuonna 2016-2017  

Tämä sivu koskee vanhojen tutkintovaatimusten mukaan opiskelevia. Uusien 1.8.2017 jälkeen aloittaneiden sekä uusiin koulutusohjelmiin siirtyvien opiskelijoiden ohjeet ovat Guidessa: guide.student.helsinki.fi


Yleistenteissä voi suorittaa matematiikan ja tilastotieteen kurssien erilliskokeita (joita aikaisemmin kutsuttiin loppukokeiksi tai kirjallisuuskuulusteluiksi) oheisen taulukon mukaisesti. Taulukossa mainittujen kurssien tentteihin on ilmoittauduttava WebOodissa. Ilmoittautuminen yleistentteihin alkaa aina 30 pv ennen tenttiä. Ilmoittautuminen päättyy kymmenen päivää ennen tenttiä. Jälki-ilmoittautumisia ei oteta vastaan.

...

Muiden kuin taulukossa esiintyvien kurssien (lähinnä syventävien opintojen erikoiskurssien) tentteihin ei voi ilmoittautua WebOodissa. Näiden kurssien tenttimisestä opiskelijan on ensin itse sovittava ao. opettajan kanssa ja ilmoitettava siitä osoitteeseen mathstat-info@helsinki.fi. Toukokuussa suoritettavan tentin osalta opettajan kanssa on erityisesti sovittava, kummassa ko. kuukauden tenttitilaisuudessa tentti suoritetaan. Matematiikan historian kurssia ei ole mahdollista tenttiä tällä hetkellä.

 

Note
titleHuomio!

1.8.2012 alkaen yleis- ja kesätenteissä voi suorittaa enintään kaksi eri kurssia kerrallaan. Painavasta syystä voi kanslian kanssa erikseen sopia mikäli haluaa suorittaa useamman kuin kaksi koetta yhdessä tentissä.

...