Matematiikan ja tilastotieen laitoksen opintosivualue

Matematiikan ja tilastotieen laitoksen opintosivualue

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 • Vaikka sivun alussa sanotaan, että koskee vain uusia koulutusohjelmia, niin ohje on sama vanhojen matematiikan ja tilastotieteen koulutsohjelmien opiskelijoille.

...

Keskeisiä muutoksia 1.7.2017 alkaen:

 • Kypsyysnäytettä ei enää 1.8.2017 jälkeen lähetetä kielikeskukseen vaan sen tarkistaa kandityön ohjaaja.
 • Äidinkielen opinnot sekä matematiikan että tilastotieteen koulutusohjelmissa suoritetaan kandiseminaarin yhteydessä.
 • Kanditutkielman ohjaajaan kannattaa olla yhteydessä jo ennen seminaarin aloittamista ja keskustella mahdollisesta aiheesta. Tarvittaessa voit saada vinkkejä ohjaajavalintaan seminaarissa.

Kandidaatintutkielma  6 op (koodi 57595)

Tutkielman tavoite ja arviointiperusteet.

Kypsyysnäyte 0 op (suomenkielisen kypsyysnäytteen koodi on 50036, ruotsinkielisen koodi on 50037)

Tutkielmaan kuuluu kypsyysnäyte, jolla testataan toisaalta äidinkielen hallintaa, toisaalta sitä, että kokelas on todella itse kirjoittanut tutkielmansa. Kypsyysnäyte on noin 1-2 sivua pitkä tiivistelmä tutkielman aiheesta. Kypsyysnäytteen kielen tarkastaa tutkielman ohjaaja.

57593 Äidinkielen opinnot, 3 op

 • 1.1.2016 lähtien matematiikan pääaineopiskelijat suorittavat äidinkielen opinnot (3 op)  opintokoosteessa Tieteellinen viestintä matemaatikoille. Tämä koostuu
  • luennoista 57782 Tieteellinen viestintä I, (2 op; luentoja ei rekisteröidä erillisenä suorituksena, ne sisältyvät rekisteröitävään opintojaksoon 57593 Äidinkielet opinnot) ,
  • ja suullisesta esityksestä (1 op), joka liittyy opintojaksoon  57018 Matematiikan harjoitustyö; tämän opintojakson kirjallisen osuus, 2 op,  rekisteröidään erikseen pakollisena aineopintojaksona. 
 • Opintokooste suositellaan otettavaksi kandivaiheen toisena opiskeluvuonna. Aiemmin äidinkielen opinnot (3 op) saattoi suorittaa kandidaatintutkielmaan liittyvässä seminaarissa.
 • Tilastotieteen pääaineopiskelijat suorittavat opintojakson 57593 Äidinkielen opinnot Tilastotieteen kandiseminaarissa,  3 op (tilastotieteen opiskelijoille 57782 Tieteellinen viestintä I on erillinen, pakollinen, aineopintojakso).  

Ohjeet kandidaatintutkielman ja kypsyysnäytteen tekemiseen

...