Matematiikan ja tilastotieen laitoksen opintosivualue

Matematiikan ja tilastotieen laitoksen opintosivualue

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Kandidaatintutkielma ja siihen liittyvät opinnot

...

Siirry tälle sivulle

  • Vaikka sivun alussa sanotaan, että koskee vain uusia koulutusohjelmia, niin ohje on sama vanhojen matematiikan ja tilastotieteen koulutsohjelmien opiskelijoille.

...

Keskeisiä muutoksia 1.7.2017 alkaen:

...

  • Opiskelija etsii itselleen ohjaajan, joka valitsee yhdessä opiskelijan kanssa aiheen kandidaatintutkielmalle. Ohjaajan etsinnässä on apuna kandinohjaajalista. Ohjaaja on mahdollista valita myös listan ulkopuolelta: matematiikan ja tilastotieteen laitoksella ohjaajana voi toimia lähes jokainen opetushenkilökuntaan kuuluva.  Jos aiheen tai ohjajaan valinta tuottaa ongelmia, ota yhteyttä laitoksen opintoneuvojiin. Valtioteteellisen tiedekunnan tilastotieteen opiskelija voi käyttää kandinohjaajalistaa, vaikka muu tässä esitetty kandidaatintutkielmaa ja siihen liittyviä opintoja koskeva ohjeistus koskee vain matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan opiskelijoita.
  • Aihetta valitessa sekä ohjaajan että opiskelijan tulee tutustua kandidaatintutkielman tavoitteisiin ja arviontiperusteisiin. Muiden opiskelijoiden tekemiä kandidaatintutkielmia on nähtävillä Kumpulan kampuskirjastossa.
  • Tutkielmaan voi sisältyä kirjallisuuteen perustuvan tutkimuksen lisäksi kokeellinen osa. Kokeellisen osan voi suorittaa osana tutkimusprojektia, jossa opiskelijalla on selvästi osoitettava ja arvioitava itsenäinen osuus. Kirjallisen tutkielman opiskelija tekee itsenäisesti. 
  • Tutkielma suositellaan tehtäväksi LaTex-ladontajärjestelmällä. (tutkielman LaTeX-pohja, ohjeita LaTeXin käyttöön).
  • Kielenhuoltoon ja viittauskäytäntöihin liittyvissä kysymyksissä opiskelija voi kääntyä Kielijelpin puoleen.

...