Matematiikan ja tilastotieen laitoksen opintosivualue

Matematiikan ja tilastotieen laitoksen opintosivualue

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Tämä sivu koskee vanhojen tutkintovaatimusten mukaan opiskelevia. Uusien 1.8.2017 jälkeen aloittaneiden sekä uusiin koulutusohjelmiin siirtyvien opiskelijoiden ohjeet ovat Guidessa: guide.student.helsinki.fi

Tutkintovaatimukset muuttuvat 1.8.2017 Iso pyörä -tutkintouudistuksen myötä.
Panel
borderColorred
borderStylesolid

Vanhojen (ennen 1.8.2017 voimaan tulleiden) tutkintovaatimusten mukaan voi valmistua 31.7.2020 saakka. 

  • Nykyisillä opiskelijoilla on oikeus siirtyä ilmoittautumismenettelyllä uusiin Iso pyörä -ohjelmiin tai suorittaa tutkinto valmiiksi nykyisessä ohjelmassa siirtymävaiheen ajan (31.7.2020).
  • Siirtymävaihe päättyy 31.7.2020, jonka jälkeen kaikkien tulee opiskella uusissa ohjelmissa.

...