Matematiikan ja tilastotieen laitoksen opintosivualue

Matematiikan ja tilastotieen laitoksen opintosivualue

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Matematiikan ja tilastotieteen opintokokonaisuusmerkinnät

Merkintöjen antajat ja suositeltu menettely merkinnän saamiseksi selvitetään alla opintokokonaisuuksittain. Kaikissa tapauksissa merkinnän antajat vastaavat mielellään esimerkiksi tutkintovaatimusten tulkintaan liittyviin kysymyksiin.

Lue myös opintokokonaisuuksien arvosteluperiaatteet.

Matematiikka

Tilastotiede