Matematiikan ja tilastotieen laitoksen opintosivualue

Matematiikan ja tilastotieen laitoksen opintosivualue

Page History

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 5.3

Arkisto

 1. Kokeet ovat pdf-tiedostoina.
 2. Yhden otsikon alla ovat aikajärjestyksessä kaikki tietyn kurssin joko loppu- tai kurssikokeet ajalta 1.1.2004-31.5.2007 ja 1.6.2007 - 11.6.2009.
 3. Joidenkin kurssien nimet ovat muuttuneet vuosien saatossa:

  Analyysi I = Differentiaali- ja integraalilaskenta I.1
  Analyysi II = Differentiaali- ja integraalilaskenta I.2
  Differentiaalyhtälöt I ja II yhdessä = Differentiaaliyhtälöt
  Johdatus todennäköisyyslaskentaan ja Johdatustilastolliseen päättelyyn = Todennäköisyyslaskenta I
  Lineaarialgebra ja matriisilaskenta I ja II yhdessä = Lineaarialgebra I
  Vektorianalyysi = Differentiaali- ja integraalilaskenta II

 4. Huomaathan, että listassa on myös sellaisia syventäviä ja erikoiskursseja, joita ei välttämättä enää voi suorittaa ilman erityisjärjestelyjä. Listan yleistenteissä järjestettävistä kokeista löydät täältä. Sivuilla on myös ohjeita tenttiin osallistuville.
 5. Tästä pääset vanhaan tehtäväarkistoon (Vanhassa arkistossa on kokeita vuosilta 1964-2003)
 6. Tästä pääset vanhaan laskuharjoitusarkistoon.
 7. Säästä paperia ja tulostuskiintiötäsi: tulosta kahdet tehtävät yhdelle sivulle!
 8. Lisämateriaalia on myös jo pidettyjen kurssien kotisivuilla, sekä laitoksen kolmannen kerroksen kopiohuoneen kurssikansioissa.
  Panel
  borderColor#8C8A87
  bgColor#eeeeee
  borderStylesolid

  #A #B #C #D #E #F #G #H #I #J #K #L #M #N #O #P #R #S #T #V

  Anchor
  A
  A
  Panel
  borderColor#8C8A87
  bgColor#eeeeee
  borderStylesolid

  Advanced topics in set theory, final exams new
  Aksiomaattinen joukko-oppi, erilliskokeet uudet vanhat
  Aksiomaattisen joukko-opin jatkokurssi, erilliskokeet vanhat
  Algebra I, 1. kursprov gamla
  Algebra I, 1. kurssikokeet uudet vanhat
  Algebra I, 1st mid-term exams new old
  Algebra I, 2. kursprov nya
  Algebra I, 2. kurssikokeet uudet vanhat
  Algebra I, erilliskokeet uudet vanhat
  Algebra I, final exams new old
  Algebra I, slutförhör nya
  Algebra II, erilliskokeet uudet vanhat
  Algebra II, final exams new
  Algebraic topology, final exams new old
  Algebraic topology II, final exams new
  Algebrallinen lukuteoria, erilliskokeet vanhat
  Algebrallinen topologia, erilliskokeet vanhat
  Aluettaisten aineistojen spatiaalinen analyysi, erilliskokeet uudet
  Analys I, 1. kursförhör nya gamla
  Analys I, 2. kursförhör nya gamla
  Analys I, slutförhör nya gamla
  Analys II, 1. kursförhör nya gamla
  Analys II, 2. kursförhör nya gamla
  Analys II, slutförhör nya gamla
  Analysis I, 1. mid-term exams new old
  Analysis I, 2. mid-term exams new old
  Analysis I, final exams new old
  Analysis II, 1. mid-term exams new old
  Analysis II, 2. mid-term exams new
  Analysis II, final exams new old
  Analyysi I, 1. kurssikokeet uudet vanhat
  Analyysi I, 2. kurssikokeet uudet vanhat
  Analyysi I, erilliskokeet uudet vanhat
  Analyysi II, 1. kurssikokeet uudet vanhat
  Analyysi II, 2. kurssikokeet uudet vanhat
  Analyysi II, erilliskokeet uudet vanhat
  Analyysin peruskurssi, 1. kurssikokeet uudet vanhat
  Analyysin peruskurssi, 2. kurssikokeet uudet vanhat
  Analyysin peruskurssi, erilliskokeet uudet vanhat
  Approksimointi splineillä, erilliskokeet vanhat

  Anchor
  B
  B
  Panel
  borderColor#8C8A87
  bgColor#eeeeee
  borderStylesolid

  Bayes-kurssi, erilliskokeet vanhat

  Anchor
  C
  C
  Panel
  borderColor#8C8A87
  bgColor#eeeeee
  borderStylesolid

  Calculus, 1. mid-term exams new old
  Calculus, 2. mid-term exams new old
  Calculus, final exams new old
  Course in probability, 1. mid-term exams new
  Course in probability, 2. mid-term exams new
  Course in probability, final exams new

  Anchor
  D
  D
  Panel
  borderColor#8C8A87
  bgColor#eeeeee
  borderStylesolid

  Dependence logic, final exams new
  Differentiaaligeometria, erilliskokeet vanhat
  Differentiaaliyhtälöt I, erilliskokeet uudet vanhat
  Differentiaaliyhtälöt II, erilliskokeet uudet vanhat
  Differential equations I, final exams new old
  Differential equations II, final exams old
  Differential geometry, final exams old
  Differentialekvationer I, slutförhör nya gamla
  Differentialekvationer II, slutförhör nya gamla
  Diskreetti matematiikka II, erilliskokeet uudet vanhat
  Distribuutioteoria, erilliskokeet vanhat
  Dynamical systems and chaos, final exams old

  Anchor
  E
  E
  Panel
  borderColor#8C8A87
  bgColor#eeeeee
  borderStylesolid

  Ekonometria, erilliskokeet uudet
  Elementary Bayesian analysis, final exams new
  Elinaika- ja tapahtumahistoriamallien teoriaa, erilliskokeet vanhat
  Elinaikamallien ja riskianalyysin kurssi, erilliskokeet vanhat
  Epidemiologiset tutkimusmenetelmät, erilliskokeet uudet vanhat
  Epästandardi analyysi, erilliskokeet vanhat
  Epästationaariset aikasarjat, erilliskokeet uudet
  Estimointi ytimellisissä Hilbertin avaruuksissa, erilliskokeet vanhat
  Evolution and the theory of games, final exams new

  Anchor
  F
  F
  Panel
  borderColor#8C8A87
  bgColor#eeeeee
  borderStylesolid

  Fortsättningskurs i statistik, slutförhör nya
  Fourier-anayysi, erilliskokeet uudet
  Fraktaaligeometria, erilliskokeet vanhat
  Function theory I, final exams old
  Funktioiden estimointi, erilliskokeet vanhat
  Funktionaalianalyysin peruskurssi, 1. kurssikokeet uudet vanhat
  Funktionaalianalyysin peruskurssi, 2. kurssikokeet uudet vanhat
  Funktionaalianalyysin peruskurssi, erilliskokeet uudet vanhat
  Funktioteoria I, 1. kurssikokeet uudet
  Funktioteoria I, 2. kurssikokeet uudet
  Funktioteoria I, erilliskokeet uudet vanhat
  Funktioteoria II, erilliskokeet uudet vanhat

  Anchor
  G
  G
  Panel
  borderColor#8C8A87
  bgColor#eeeeee
  borderStylesolid

  Generalized linear model, final exams new
  Geometri, 1. kursförhör gamla
  Geometri, 2. kursförhör gamla
  Geometri, slutförhör nya gamla
  Geometria, 1. kurssikokeet uudet vanhat
  Geometria, 2. kurssikokeet uudet vanhat
  Geometria, erilliskokeet uudet vanhat
  Geometrinen mittateoria, erilliskokeet vanhat
  Geometry, 1. mid-term exams new old
  Geometry, 2. mid-term exams new old
  Geostatiikka, erilliskokeet vanhat
  Graphs, final exams new
  Grundkurs i analys, slutförhör nya gamla

  Anchor
  H
  H
  Panel
  borderColor#8C8A87
  bgColor#eeeeee
  borderStylesolid

  Harmoninen analyysi, erilliskokeet vanhat
  Henkivakuutusmatematiikan jatkokurssi, erilliskokeet vanhat
  Henkivakuutusmatematiikka, erilliskokeet uudet vanhat
  Hierarchical models, final exams new
  Hierarkkiset mallit, erilliskokeet vanhat
  Homotopiateoria, erilliskokeet vanhat
  Homotopy theory, final exams old
  Hyperreaaliluvut, erilliskokeet vanhat

  Anchor
  I
  I
  Panel
  borderColor#8C8A87
  bgColor#eeeeee
  borderStylesolid

  Imputointimenetelmät, erilliskokeet uudet
  Independence friendly logic, final exams old
  Independence friendly logic II, final exams old
  Informaatioteoria, erilliskokeet vanhat
  Inledning till diskret matematik, slutförhör gamla
  Inledning till sannolikhetslära, slutförhör nya gamla
  Integraaliyhtälöt, erilliskokeet vanhat
  Integral equations, final exams old
  Introduction to discrete mathematics, final exams new old
  Introduction to generalized quantifiers I, final exams old
  Introduction to generalized quantifiers II, final exams old
  Introduction to probability, final exams new old
  Introduction to statistical inference, final exams new old
  Introduction to statistics, final exams new

  Anchor
  J
  J
  Panel
  borderColor#8C8A87
  bgColor#eeeeee
  borderStylesolid

  Johdatus differentiaaligeometriaan, erilliskokeet uudet vanhat
  Johdatus diskreettiin matematiikkaan erilliskokeet uudet vanhat
  Johdatus Fourier-analyysiin, erilliskokeet vanhat
  Johdatus geometrisiin algebroihin ja niiden sovellutuksiin, erilliskokeet vanhat
  Johdatus konformigeometriaan, erilliskokeet vanhat
  Johdatus lukuteoriaan, erilliskokeet uudet
  Johdatus suurten poikkeamien teoriaan, erilliskokeet uudet
  Johdatus tilastolliseen päättelyyn, erilliskokeet uudet vanhat
  Johdatus todennäköisyyslaskentaan, erilliskokeet uudet vanhat
  Joukko-opin alkeet, erilliskokeet uudet vanhat

  Anchor
  K
  K
  Panel
  borderColor#8C8A87
  bgColor#eeeeee
  borderStylesolid

  Klassiset ryhmät, erilliskokeet uudet
  Kleinin ryhmät, erilliskokeet vanhat
  Koodausteoria ja algebralliset käyrät, erilliskokeet vanhat
  Kvasisäännölliset kuvaukset, erilliskokeet vanhat

  Anchor
  L
  L
  Panel
  borderColor#8C8A87
  bgColor#eeeeee
  borderStylesolid

  Laskentaintensiiviset tilastolliset menetelmät, erilliskokeet uudet vanhat
  Laskettavuuden teoria, erilliskokeet uudet vanhat
  Latenttien muuttujien hierarkkiset mallit, erilliskokeet [ vanhat
  Lie algebras, final exams new old
  Life insurance mathematics, final exams old
  Lineaarialgebra II, erilliskokeet uudet vanhat
  Lineaarialgebra ja matriisilaskenta I, erilliskokeet uudet vanhat
  Lineaarialgebra ja matriisilaskenta II, erilliskokeet uudet vanhat
  Lineaarialgebra ja matriisilaskenta I (paja), erilliskokeet uudet
  Lineaarialgebra ja matriisilaskenta II (paja), erilliskokeet uudet
  Lineaaristen mallien kurssi, erilliskokeet uudet vanhat
  Linear algebra and matrices I, final exams new old
  Linear algebra and matrices II, final exams new old
  Linear algebra II, final exams old
  Linear models, final exams new
  Linjär algebra och matrisräkning I, slutförhör nya gamla
  Linjär algebra och matrisräkning II, slutförhör nya gamla
  Logic I, 1. mid-term exams new
  Logic I, 2. mid-term exams new
  Logic I, final exams new old
  Logiikka I, 1. kurssikokeet uudet vanhat
  Logiikka I, 2. kurssikokeet uudet vanhat
  Logiikka I, erilliskokeet uudet vanhat
  Logik I, 1. kursförhör nya gamla
  Logik I, 2. kursförhör nya gamla
  Logik I, slutförhör gamla
  Lyhteet ja skeemat, erilliskokeet vanhat
  Lääketieteelliset kuvantamismenetelmät, erilliskokeet vanhat

  Anchor
  M
  M
  Panel
  borderColor#8C8A87
  bgColor#eeeeee
  borderStylesolid

  Malliteoria, erilliskokeet uudet vanhat
  Martingaalit ja harmoninen analyysi, erilliskokeet uudet
  Martingales and harmonic analysis, final exams new
  Matemaattinen logiikka, 1. kurssikokeet uudet vanhat
  Matemaattinen logiikka, 2. kurssikokeet uudet vanhat
  Matemaattinen logiikka, erilliskokeet uudet vanhat
  Matemaattinen taloustiede, erilliskokeet uudet vanhat
  Matemaattinen tilastotiede, erilliskokeet vanhat
  Matemaattisen analyysin jatkokurssi, 2. kurssikokeet uudet
  Matemaattisen analyysin jatkokurssi, erilliskokeet uudet vanhat
  Matemaattisen analyysin jatkokurssi, final exams new
  Matemaattisen analyysin kurssi, erilliskokeet uudet vanhat
  Matematiikan historia, erilliskokeet uudet vanhat
  Matematiikan menetelmäkurssi, erilliskokeet uudet vanhat
  Matematiikka tutuksi, erilliskokeet uudet vanhat
  Mathematical finance, final exams new
  Mathematical modelling, final exams new old
  Mathematics introduced, final exams new old
  Mathematics of spatial population dynamics, final exams old
  Measure and integral, final exams new old
  Metristen avaruuksien differentioituvat struktuurit, erilliskokeet uudet vanhat
  Mitta ja integraali, erilliskokeet uudet vanhat
  Model theory, final exams old
  Moderni reaalianalyysi, erilliskokeet vanhat
  Monimuuttujamenetelmät, erilliskokeet uudet
  Moniulotteiset aikasarjat, 1. kurssikokeet uudet
  Moniulotteiset aikasarjat, 2. kurssikokeet uudet
  Multivariate analysis, final exams new

  Anchor
  N
  N
  Panel
  borderColor#8C8A87
  bgColor#eeeeee
  borderStylesolid

  Normialgebrat, erilliskokeet vanhat
  Numeerinen analyysi, erilliskokeet uudet vanhat
  Numeeriset menetelmät ja C-kieli, erilliskokeet vanhat
  Numerical methods and the C language, final exams new

  Anchor
  O
  O
  Panel
  borderColor#8C8A87
  bgColor#eeeeee
  borderStylesolid

  Operaattoriteoria, erilliskokeet vanhat
  Operator algebras, final exams new
  Optimointi, erilliskokeet vanhat
  Optimointi, final exams old
  Osittaisdifferentiaaliyhtälöt, erilliskokeet uudet vanhat
  Osittaisdifferentiaaliyhtälöt, kurssikokeet uudet
  Otantamenetelmät, erilliskokeet uudet
  Otantamenetelmät, aineopinnot, erilliskokeet uudet
  Otantamenetelmät, syventävät opinnot, erilliskokeet uudet

  Anchor
  P
  P
  Panel
  borderColor#8C8A87
  bgColor#eeeeee
  borderStylesolid

  Painotusmenetelmät, erilliskokeet uudet
  Peleistä ja malleista, erilliskokeet vanhat
  Pitkittäistutkimuksen tilastolliset menetelmät, erilliskokeet vanhat
  Principal bundles and Yang-Mills-theory, final exams old
  Proabability theory, final exams new old
  Proabability with martingales, final exams uudet

  Anchor
  R
  R
  Panel
  borderColor#8C8A87
  bgColor#eeeeee
  borderStylesolid

  Rahoitusteoria, 1. kurssikokeet vanhat
  Rahoitusteoria, 2. kurssikokeet vanhat
  Rahoitusteoria, erilliskokeet uudet vanhat
  Ramseyn teoria, erilliskokeet uudet vanhat
  Reaalianalyysi I, erilliskokeet uudet vanhat
  Reaalianalyysi II, erilliskokeet uudet
  Reaalianalyysiä metrisissä avaruuksissa, erilliskokeet vanhat
  Real analysis I, final exams new old
  Recursion theory, final exams new
  Regressioanalyysin teorian jatkokurssi, erilliskokeet uudet
  Riemannin geometria, erilliskokeet uudet vanhat
  Riskiteoria, erilliskokeet uudet vanhat
  Ryhmäteoreettinen näkökulma Rubikin kuutioon, erilliskokeet uudet
  Ryhmäteoria, erilliskokeet uudet

  Anchor
  S
  S
  Panel
  borderColor#8C8A87
  bgColor#eeeeee
  borderStylesolid

  Sampling techniques, final exams new
  Second course in statistical inference, final exams new
  Second course in statistics, final exams new
  Set theory, final exams old
  Sijoitustoiminnan matematiikkaa, erilliskokeet uudet vanhat
  Simulointi, erilliskokeet vanhat
  Singulaariset integraalit ja Tb-lause, erilliskokeet uudet
  Solmuteoriaa topologisesti, erilliskokeet uudet
  Sovelletun analyysin peruskurssi, erilliskokeet uudet vanhat
  Spatiaalinen tilastotiede, erilliskokeet vanhat
  Spatiaaliset pisteprosessit, erilliskokeet uudet
  Spatial analysis of area data, final exams new
  Stationaariset aikasarjat, 1. kurssikokeet uudet
  Stationaariset aikasarjat, 2. kurssikokeet uudet
  Stationaariset aikasarjat, erilliskokeet uudet vanhat
  Stationary time series, 1. mid-term exams new
  Stationary time series, final exams new
  Statistical inference, 1. mid-term exams new
  Statistical inference, final exams new old
  Statistical methods in bioinformatics, final exams old
  Statistical methods in genetics, final exams new
  Stochastic modeling, final exams new
  Stokastinen analyysi, erilliskokeet vanhat
  Stokastiset prosessit, erilliskokeet uudet vanhat
  Survey methodology, final exams new
  Survey-metodiikka, erilliskokeet uudet vanhat
  Suurten poikkeamien teoria, erilliskokeet vanhat
  Symbolinen laskenta, erilliskokeet vanhat

  Anchor
  T
  T
  Panel
  borderColor#8C8A87
  bgColor#eeeeee
  borderStylesolid

  Tilastollinen hahmontunnistus, erilliskokeet vanhat
  Tilastollisen päättelyn jatkokurssi, erilliskokeet uudet vanhat
  Tilastollisen päättelyn jatkokurssi, puoli kurssia uudet
  Tilastollisen päättelyn kurssi, 1. kurssikokeet uudet
  Tilastollisen päättelyn kurssi, 2. kurssikokeet uudet
  Tilastollisen päättelyn kurssi, erilliskokeet uudet vanhat
  Tilastotiede käytännön tutkimuksessa, 1. jakso uudet
  Tilastotiede käytännön tutkimuksessa, 2. jakso uudet
  Tilastotiede käytännön tutkimuksessa, koko kurssi uudet vanhat
  Tilastotieteen jatkokurssi, 2. kurssikokeet uudet
  Tilastotieteen jatkokurssi, koko kurssi uudet vanhat
  Tilastotieteen johdantokurssi, 1. osa uudet
  Tilastotieteen johdantokurssi, 2. osa uudet
  Tilastotieteen jatkokurssi, koko kurssi uudet
  Todennäköisyyslaskennan kurssi, 1. kurssikokeet uudet
  Todennäköisyyslaskennan kurssi, 2. kurssikokeet uudet
  Todennäköisyyslaskennan kurssi, erilliskokeet uudet
  Todennäköisyysteoria, erilliskokeet uudet vanhat
  Todennäköisyysteoria, kurssikokeet uudet
  Topologi I, 1. kursprov nya gamla
  Topologi I, 2. kursprov nya gamla
  Topologi I, kursförhör nya gamla
  Topologia I, 1. kurssikokeet uudet vanhat
  Topologia I, 2. kurssikokeet uudet vanhat
  Topologia I, erilliskokeet uudet vanhat
  Topologia I (paja), 1. kurssikokeet uudet
  Topologia II, erilliskokeet uudet vanhat
  Topologia III, erilliskokeet uudet
  Topologiset ryhmät, erilliskokeet vanhat
  Topologiset transformaatioryhmät I, erilliskokeet vanhat
  Topologiset transformaatioryhmät II, erilliskokeet uudet vanhat
  Topologiset vektoriavaruudet, erilliskokeet vanhat
  Topologiset vektoriavaruudet I, erilliskokeet uudet
  Topologiset vektoriavaruudet II, erilliskokeet uudet
  Topology I, 1. mid-term exams new old
  Topology I, 2. mid-term exams new
  Topology I, final exams new old
  Topology II, final exams new

  Anchor
  V
  V
  Panel
  borderColor#8C8A87
  bgColor#eeeeee
  borderStylesolid

  Varga-menetelmät, erilliskokeet vanhat
  Vector calculus, 1. mid-term exams old
  Vector calculus, final exams old
  Vektoranalys, 1. kursprov gamla
  Vektoranalys, 2. kursprov nya gamla
  Vektorianalyysi, 1. kurssikokeet uudet vanhat
  Vektorianalyysi, 2. kurssikokeet uudet vanhat
  Vektorianalyysi, erilliskokeet uudet vanhat
  Verkkoteoria, erilliskokeet vanhat
  Verkot, erilliskokeet uudet

  Anchor
  Ä
  Ä
  Panel
  borderColor#8C8A87
  bgColor#eeeeee
  borderStylesolid

  Äärellisten mallien teoria, erilliskokeet uudet vanhat
  Äärimmäisten ilmiöiden teoriaa, erilliskokeet uudet
  Äärimmäisten tapahtumien teoriaa ja mallinnusta, erilliskokeet vanhat