Matematiikan ja tilastotieen laitoksen opintosivualue

Matematiikan ja tilastotieen laitoksen opintosivualue

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Opintopisteillä painotettu arvosana kaikista kokonaisuuteen sisällytettävistä kursseista, jotka ovat arvosteltu asteikolla 1-5.
Kokonaisuuteen kuuluvaa tutkielmaa (20 op) ei huomioida keskiarvon laskennassa.

Mikäli kokonaisuuteen kuuluvan tutkielman arvosana on parempi kuin kokonaisuuden laskennallinen arvosana, voi kokonaisuusmerkinnän antaja käyttää harkintaa ja nostaa kokonaisuuden arvosanaa yhdellä numerolla.