Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

    10:15-11:15 Open Space: valmiita aiheita DMPTuuli-yleisohjeesta + uusia ehdotusten mukaan: 5-10 min intro, 35-40 min avoin keskustelu, + 15 min äänestys+purku (MEK ohjeistaa ja juontaa, hoitaa fläppien sisällöt + Sari: värilaput, jokaiselle 3 pun ja 3 kelt). MEK & al. siirtävät laput yleisohjeen teemojan teemojen mukaisesti.
    Ville Tenhunen teknisten asioiden fasilitoija. Esa-Pekka Keskitalo metadatan/pitkäaikaissäilytyksen.

...