Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

– Urchueguía, Cristina. 2000. “Edition und Faksimile: Versuch über die Subjektivität des Objektivs.” In: Text und Edition: Positionen und Perspektiven, edited by Rüdiger Nutt-Kofoth et al., 323–352. Berlin: Erich Schmidt Verlag.
– Hansen, Anne Mette. 2005. “Faksimileudgaver og diplomatariske udgaver.” In Lesemåder: Udgavetyper og målgrupper, edited by Per Dahl, Johnny Kondrup, and Karsten Kynde, 153–177. Nordisk Netværk for Editionsfilologer. Skrifter, vol. 6. København: Reitzel.

...