Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 1. Ajankohtaiset asia:
  Ryhmä kertoi tapahtumista ja kuulumisista, jotka liittyvät sensitiivisiin aineistoihin.
  Sari ja Turkka osallistuneet Sitran Isaacus-hankkeen väliseminaariin. Seminaarin tallenteet: https://www.sitra.fi/tapahtumat/puheista-tekoihin-isaacus-tapahtuma/#ohjelma
  Miki kertoo, että Ida-palvelu uudistumassa. CSC:n palvelujen kehityksessä keskusteltu sensitiivisten aineistojen tarpeista.
  Kenneth kertoo, että kentällä ollaan melko valmistautumattomia tietosuoja-asetuksen aiheuttamiin muutoksiin.
  Keskusteltiin tietosuojarikkomuksia seuraavista sanktioista.

 2. Ennen työpajaa laadittu "pahin skenaario", kriittisimmät asiat. Check listin taustamateriaalina.
  Päätettiin listata ydinsanoja, joiden ympärille skenaariot rakennetaan.

 3. Ohjeen luonnos
  Keskustellaan luonnoksen rakenteesta ja otsikoista.
  Tarvetta olisi saada vastauksia tietosuojavaltuutetun toimistosta tulevista konkreettisista muutoksista, kuten tutkimuksen riskiarviointi ja rekisteriseloste.
  Sovittiin, että työryhmän jäsenet kirjoittavat ohjetekstiä myös muiden otsikoiden alle.