Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

MEK esitteli (https://www.dmptuuli.fi/)
Kohta 4.1 How will ethical issues be managed? koskee erityisesti tätä ryhmää.
Tuulissa ohjeet lyhyitä ja napakoita, mukana linkkejä tärkeimpiin lisälähteisiin. Voi olla esimerkkityyppisiä lauseita ja parhaiden käytäntöjen kuvauksia. Organisaatiotasolla yleensä myös yhteystiedot tahoihin, joista saa tukipalveluita.
Myös tämän työryhmän hyvä esittää, mistä saa lisätukea ja -apua.
Keskustelua:

...

 • huolellinen etukäteisvalmistelu
 • ohjeet jalostuvat ja paranevat palautteen myötä, pyritään julkaisemaan kun ensimmäinen hyvä kokonaisuus käsillä
 • kokousten välillä valmistelutehtäviä jne, ja niiden tuotokset wikiin
 • ensimmäisenä tehtävänä kerätä ohjeistuksiin liittyvää aineistoa, wikissä Materiaalipankki, jonne kaikilla haka-tunnuksilla muokkausoikeudet (MEK auttaa jos tarvii muunlaisia)
 • materiaalipankkia täydennetään jatkuvasti, alkuvaiheessa työryhmän työn tueksi, ei-julkinen
 •  materiaaleille materiaaleille lyhyt kuvaus, jos sisältö ei selviä riittävästi otsikosta
 • Arja valmistelee seuraavaan kokoukseen Eettisen toimikunnan prosessien esittelyä ja laittaa eettisen toimikunnan lomakkeita ja ohjeita Materiaalipankkiin
 • kutsutaan myös lakiasiantuntija kommentoimaan, Suomen Akatemia voi tarjota resurssina (esim. Pentti Pulkkinen/SA, Antti Ketola) - lakiaihe 15.11.-kokoukseen
 • pyydetään taustatukea lakiasioissa myös omien organisaatioiden asiantuntijoilta
 • Arja Kuula-Luumi (FSD) on lupautunut kommentoimaan prosessin aikana jos tarpeen
 • työryhmässä erilaista toisiaan täydentävää osaamista, eri näkökulmien törmäyksistä löytyvät usein timantit

...