Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Första indikator (Ind. 1) Antal icke-filerande tecken

0 - 9 Antal icke-filerande tecken

...

g Övrig information (R)

h Medieterm (NR) - används inte enligt ISBD Consolidated -katalogiseringsregler (Kirjastoaineiston kuvailusäännöt)

k Specificering i form av grupptitel (R)
Exempel på termer i delfältet: Manuskript, Protokoll, Urval.

...