Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

HUOM! OPINTOJAKSOJEN TIETOJEN TÄYTTÄMISTÄ KOORDINOIVAT KOULUTUSSUUNNITTELIJAT HANNA-MARI PEURALA JA TIINA HASARI

Table of Contents
maxLevel3

1. Course title

Synoptiikan laboratoriokurssi
Laborationskurs i synoptisk meteorologi
Laboratory Course in Synoptic Meteorology

 

2. Course code

ATM364

Aiemmat leikkaavat opintojaksot 53656 Synoptiikan laboratoriokurssi, 3 op.

3. Course status: optional

-Which degree programme is responsible for the course?
Master's Programme in Atmospheric Sciences

-Which module does the course belong to?
ATM300 Advanced Studies in Atmospheric Sciences (optional for Study Track in Meteorology)

-Is the course available to students from other degree programmes?
Yes


4. Course level (first-, second-, third-cycle/EQF levels 6, 7 and 8)

Master’s level, degree programmes in medicine, dentistry and veterinary medicine = secondcycle
degree/EQF level 7
Doctoral level = third-cycle (doctoral) degree/EQF level 8


-Does the course belong to basic, intermediate or advanced studies (cf. Government Decree
on University Degrees)?
Advanced studies


5. Recommended time/stage of studies for completion

 


6. Term/teaching period when the course will be offered

 

7. Scope of the course in credits

5 cr

8. Teacher coordinating the course

  Antti Kokko (FMI)

9. Course learning outcomes

 

Kurssin tavoitteena on ennen kaikkea oppia tekemään synoptinen säätilan analyysi käsitemalleja käyttäen.

Käsitemalleja opetellaan tunnistamaan reaaliaikaisen havainto- ja mallidatan avulla, ja samalla konkretisoituu, mitä sääilmiöitä rintamat, solat ja selänteet voivat aiheuttaa.  Tavoitteena on oppia esimerkiksi, miltä luotaus näyttää kun sataa jäätävää tihkua, ja millaisessa synoptisessa säätilanteessa jäätävää tihkua voi esiintyä.


10. Course completion methods

 

Suoritusvaatimuksena on läsnäolo (2 poissaolokertaa sallitaan) sekä tapaustutkimus opiskelijan valitsemasta aiheesta ja sen lyhyt esittely.

11. Prerequisites

 

Synoptinen meteorologia I ja II


12. Recommended optional studies

 


13. Course content

 

Synoptiikan laboratoriokurssi kokoaa yhteen ja soveltaa käytäntöön usean eri meteorologian kurssin sisältöä. Kurssin ensimmäinen puolisko painottuu säätilan synoptiseen analyysiin, ja toisella puoliskolla perehdytään sään ennustamiseen.

Kurssi etenee hyvin käytännönläheisesti. Vallitsevaa säätilaa tarkastellaan reaaliajassa Ilmatieteen laitoksen sääpäivystyksessä käytettävillä säähavainnoilla ja ennustemalleilla sekä tietojärjestelmillä. Sään reaaliaikaisen seuraamisen myötä konkretisoituu, miten käsitemallit ja sääilmiöt liittyvät toisiinsa ja miten sää keskileveysasteilla oikeastaan toimii.


14. Recommended and required literature

 

Keskeisimpänä materiaalina toimivat kurssin aikana jaettavat luentokalvot.


15. Activities and teaching methods in support of learning

 

16. Assessment practices and criteria, grading scale

 

17. Teaching language

EnglishSuomi