Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 4.0

546 - Anmärkning - Språk (R)

Anmärkningstext om resursens språk. Till exempel en beskrivning av alfabet, skrivsystem eller annat symbolsystem (t.ex. arabiskt alfabet, ACII, notskrift, streckkod, logaritmisk graf). Språk anges i kodform i fält 008/35-37 (Språk) och/eller 041 (Språkkod).

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1)

...