Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

f Specificering: årtal för verk (NR)

g Övrig information (NRR)
I fält som innehåller titel på fördrag läggs andra signatären i detta delfält.

...