Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

f Specificering: årtal (NR)

g Övrig information (NRR)

h Medieterm (NR) - används inte enligt ISBD Consolidated -katalogiseringsregler (Kirjastoaineiston kuvailusäännöt)

...