Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Här beskrivs fält 850, 852, 856, 880 , 882, 884, 886 och och 882-887. Andra 841-88X -fält beskrivs i MARC 21 Beståndsformatet (tillsvidare finns det inte en finlandssvensk bearbetning om beståndsformatet).