Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

a Uppgift om motsvarighet (NR)
Term, kod eller identifikator med vars hjälp de motsvariga posternas sökprocess identifieras.

b Motsvarighetens status och dess  fastställande (NR)
Kan anges i kodform.

...

0 Auktoritetspostens kontrollnummer eller standardnummer (R)
Den eventuellt motsvarande postens kontroll- eller standardnummer. Se Kontroll- och länkdelfält.

1 Real World Object URI (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

2 Källa för kod(NR)
Källan för postens kontrollnummer i delfält ‡w eller auktoritetspostens kontrollnummer i delfält ‡0.

...