Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

028 -

...

 Utgivarens eller distributörens nummer (R)

Utgivare tilldelar formaterade nummerbeteckningar för musikupptagningar, musiktryck, annat musikrelaterat material och videogram. Om beteckningen avviker från den givna formen, anges det i fält 500 (Anmärkning --   Allmän). På grund av första indikator kan genereras en anmärkning, som visar typen av nummer.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Typ av editionsnummernummer

0 Utgåvans nummer (editions-/fonogramnummer för musikupptagningar)

...

3 Editionsnummer eller annat musiknummer musikens utgivarnummer (musik)

4 VideonummerVideoupptagningens utgivarnummer

5 Annat editionsnummer

6 Distributörens nummer

...

3 Biuppslag, ingen anmärkning

Delfält

a Editionsnummer m.m. a Utgivarens eller distributörens nummer (NR)

b Utgivare eller distributör (NR)
Obs! Ordningsföljd av delfälten avviker i Finland från ursprungliga formatet: b, a.

...