Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

4 Videonummer

5 Annat editionsnummer

6 Distributörens nummer

Andra indikator (Ind. 2) Numret redovisas i anmärkning/biuppslag

...

a Editionsnummer m.m. (NR)

b Utgivare eller distributör (NR)
Obs! Ordningsföljd av delfälten avviker i Finland från ursprungliga formatet: b, a.

q Specificerande information (R)
Innehåller information som hör samman med numret, t.ex. delen som numret gäller.

...