Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

700 12 ‡85\c ‡a Respighi, Ottorino ‡d1879-1936. ‡t Pini di Roma.

p - Metadataproveniens
Används i posten för att länka ett fält till ett annat fält som innehåller information om metadataproveniens i det länkade fältet.

...