Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
 

HUOM! RAKENNETTA MUOKKAAVAT KOULUTUSSUUNNITTELIJAT HANNA-MARI PEURALA JA TIINA HASARI

Maisteriohjelman tutkintorakenteen yleinen mallipohja

Alla olevan taulukon tiedot tarvitaan tutkintorakenteen ja sen osien (opintojaksojen- ja kokonaisuuksien) luomiseen sekä kuvaamiseen eri tietojärjestelmissä Oodissa ja OTM:n Sisu-järjestelmässä.  Kopioi myös sisällysluettelo. Älä muuta tarpeettomasti otsikkotasoja Koulutusohjelman tutkintorakenne -sarakkeessa, sillä taulukkoon syötetyt tiedot näytetään hierarkkisena sisällysluettelona.

Tämä on pelkistetty malli rakenteesta. Tee muutokset taulukkoon; lisää tai poista rivejä tarvittaessa. Älä muokkaa sisällysluetteloa, taulukkoon tehdyt muutokset siirtyvät sisällysluetteloon.


-----------------------------------------

 


Table of Contents
maxLevel3

     

Master's programme in atmospheric sciences

 

120 op

Tutkinto 
Suorita 120 op-

Tieteenalan  opinnot

  

Opintokokonaisuus

  

Advanced studies in atmospheric sciences

ATM300

95-120 op

 

Opintokokonaisuus

 


 


Compulsory courses for all study tracks

 
45-50 opValintaryhmäPakollinenSuorita kaikki opintojaksot 
Atmospheric and Earth Sciences Today
ATM3015 opOpintojaksoPakollinen  

Atmospheric science seminar for Master’s students
ATM3455 opOpintojaksoPakollinen 
53192 Opiskelijaseminaari
Climate Change Now
ATM3022 / 5 opOpintojaksoPakollinenValitse joko 2 tai 5 op:n laajuinen kurssi (5 op suositellaan)530379 Ilmastonmuutos nyt ja  A530379 Avoin yo: Ilmastonmuutos nyt
Project course in atmospheric sciences
ATM3033 / 5 opOpintojaksoPakollinenValitse joko 3 tai 5 op:n laajuinen kurssi (5 op suositellaan) 
Master's thesis
ATM35030 opOpintojaksoPakollinen  

Maturity test
ATM3990 opOpintojaksoPakollinen         
Optional courses for all study tracks

 
0-25 opValintaryhmäValinnainen  

Courses supporting scientific knowledge
ATM402(A-E)0-25 opOpintojaksoValinnainen  
       

Optional Study Tracks
 50-
Optional Study Tracks

50-70 opValintaryhmäPakollinen

Valitse 1 opintosuunta

 

Study track in Aerosol Physics

 


50-70 opValintaryhmävaihtoehtoinenValitse tarvittaessa 
Compulsory course packages

 


väh. 15 opVäliotsikko 
Suorita vähintään 15 op allaolevista kahdesta kurssipaketista 

Basics of aerosol physics and chemistry

 


väh. 5 opValintaryhmäPakollinenSuorita vähintään 5 op 
Aerosol physics II
ATM3045 opOpintojaksoPakollinen 
530001 Aerosolifysiikka II
Classical Nucleation Theory
ATM3055 opOpintojaksoVaihtoehtoinen 
530124 Klassinen nukleaatioteoria
Nanophysics and nanochemistry
MATR3055 opOpintojaksoVaihtoehtoinen  

Basics of atmospheric chemistry
ATM3065 opOpintojaksoVaihtoehtoinen 
53611 Ilmakehän kemian perusteet
Atmospheric and aerosol chemistry
ATM3075 opOpintojaksoVaihtoehtoinen 
530007 Ilmakemian jatkokurssi
Atmospheric photochemistry and reaction kinetics
ATM3585 opOpintojaksoVaihtoehtoinen  

Data analysis 
väh. 10 opValintaryhmäPakollinenSuorita vähintään 10 op 
Statistical analysis of environmental field measurements
ATM3085 opOpintojaksoPakollinen 
530189 Kenttämittausten tilastollinen analyysi
Analysis of atmosphere-surface interactions and feedbacks
ATM3095 opOpintojaksoVaihtoehtoinen 
53328 Ilman epäpuhtauksien fysiikka, kemia ja vaikutukset; kenttämittaukset
Time Series Analysis in Geosciences
ATM3105 opOpintojaksoVaihtoehtoinen 
535006 Aikasarja-analyysi geotieteissä
Spatial Modelling and Bayesian Inference
MAST320055 opOpintojaksoVaihtoehtoinen  

Optional course packages
 
väh. 35 opVäliotsikko 
Suorita vähintään 35 op allaolevista kolmesta kurssipaketista 

Atmospheric modelling

 

 

ValintaryhmäVaihtoehtoinen  

Simulations of Formation of Molecular Clusters
ATM3115 opOpintojaksoVaihtoehtoinen 
530060 Molekyyliklusterien muodostumissimulaatiot
Aerosol Modelling
ATM3125 opOpintojaksoVaihtoehtoinen 
530265 Aerosolimallinnus
Chemical transport modelling I
ATM3135 opOpintojaksoVaihtoehtoinen 
53350 Ilmakehämallinnus I
Chemical transport modelling II
ATM3145 opOpintojaksoVaihtoehtoinen 
53352 Ilmakehämallinnus II
Numerical Meteorology I 
ATM3155 opOpintojaksoVaihtoehtoinen 
53623 Numeerinen meteorologia I
Numerical Meteorology II
ATM3165 opOpintojaksoVaihtoehtoinen 
53654 Numeerinen meteorologia II
Laboratory Course in Numerical Meteorology
ATM3175 opOpintojaksoVaihtoehtoinen 
53655 Numeerisen meteorologian laboratoriokurssi
Measurement techniques in atmospheric sciences  

ValintaryhmäVaihtoehtoinen  

Aerosol measurement techniques
ATM3185 opOpintojaksoVaihtoehtoinen 
53174 Aerosolien mittaustekniikka
Measurements of Atmospheric aerosols: Aerosol Physics, Sampling and Measurement Techniques
ATM3195 opOpintojaksoVaihtoehtoinen 
530080 Ilmakehän aerosolien mittaus: aerosolifysiikka, näytteenotto- ja mittausmenetelmät
Mass Spectrometry in Atmospheric Sciences and Environmental analysis
ATM3205 opOpintojaksoVaihtoehtoinen 
530264 Massaspektrometria ilmakehätieteissä ja ympäristöanalytiikassa
Field Course in Micrometeorology and Hydrology
ATM3215 opOpintojaksoVaihtoehtoinen 
53641 Mikrometeorologian ja hydrologian kenttäkurssi
Meteorological observation systems
ATM3225 opOpintojaksoVaihtoehtoinen  

Advanced Course in Radar Meteorology
ATM3235 opOpintojaksoVaihtoehtoinen 
53665 Tutkameteorologian jatkokurssi
Laboratory Course in Radar Meteorology
ATM3245 opOpintojaksoVaihtoehtoinen 
53657 Tutkameteorologian laboratoriotyöt
Satellite remote sensing methods in aerosol science
ATM3255 opOpintojaksoVaihtoehtoinen 
530233 Satelliittikaukokartoitusmenetelmät aerosolitieteessä
Aerosols and health  

ValintaryhmäVaihtoehtoinen  

Health Effects of Fine Particles
ATM3265 opOpintojaksoVaihtoehtoinen 
530068 Pienhiukkasten terveysvaikutukset
Fine particles in occupational environments
ATM3275 opOpintojaksoVaihtoehtoinen 
530037 Pienhiukkaset työympäristössä
       Study

Study track in Biogeochemical cycles


 50-70 opValintaryhmäVaihtoehtoinenTarvittaessa 
Optional course packages
 
väh. 50 opväliotsikko 
Suorita allaolevista kurssipaketeista vähintään 50 op 
Biogeochemical cycles  

ValintaryhmäVaihtoehtoinen  

Basics of Biometeorology
FOR-2185 opOpintojaksoVaihtoehtoinen  

Global biogeochemical cycles
ATM3285 opOpintojaksoVaihtoehtoinen 
53341 Ilmastojärjestelmän biogeokemialliset kierrot
Eddy covariance intensive course
ATM3595 opOpintojaksoVaihtoehtoinen  

Analysis of atmosphere-surface interactions and feedbacks
ATM3095 opOpintojaksoVaihtoehtoinen  

Research questions of greenhouse gases in land and water environments
ATM3295 opOpintojaksoVaihtoehtoinen 
530312 Kasvihuonekaasujen tutkimuskysymyksiä maa- ja vesiympäristöissä
Field course in Biogeochemistry and production ecology
FOR-2135 opOpintojaksoVaihtoehtoinen  

Advanced aquatic biogeochemistry
ECGS-0115 opOpintojaksoVaihtoehtoinen  

Ecosystems and climate change
ECGS-6015 opOpintojaksoVaihtoehtoinen  

Biogeochemical Cycles and Forest Management Interactions
FOR-2285 opOpintojaksoVaihtoehtoinen  

Forest ecosystem hydrology and water balance
FOR-2295 opOpintojaksoVaihtoehtoinen  

Forest and peatlands as modifiers of atmospheric composition
FOR-2175 opOpintojaksoVaihtoehtoinen  

Mitigation of Climate Change in Forestry
FOR-2155 opOpintojaksoVaihtoehtoinen  

Forest production, growth and yield
FOR-2125 opOpintojaksoVaihtoehtoinen  

Biometeorology  

ValintaryhmäVaihtoehtoinen  

Theory of micrometeorological flux measurements
ATM3315 opOpintojaksoVaihtoehtoinen 
530040 Mikrometeorologisten vuonmittausmenetelmien teoriat
Field course in micrometeorology and hydrology
ATM3215 opOpintojaksoVaihtoehtoinen  

Global biogeochemical cycles
ATM3285 opOpintojaksoVaihtoehtoinen  

Terrestrial water, carbon and nitrogen cycles
ATM3325 opOpintojaksoVaihtoehtoinen 
53693 Veden, hiilen ja typen kierto maa-alueilla
Eddy covariance intensive course
ATM3595 opOpintojaksoVaihtoehtoinen  

Turbulence Theory
ATM3335 opOpintojaksoVaihtoehtoinen 
535041 Turbulenssioppi
Analysis of atmosphere-surface interactions and feedbacks
ATM3095 opOpintojaksoVaihtoehtoinen  

Data analysis  

ValintaryhmäVaihtoehtoinen  

Statistical analysis of environmental field measurements
ATM3085 opOpintojaksoVaihtoehtoinen  

Analysis of atmosphere-surface interactions and feedbacks
ATM3095 opOpintojaksoVaihtoehtoinen  

Time Series Analysis in Geosciences
ATM3105 opOpintojaksoVaihtoehtoinen  
       

Study track in Geophysics of the hydrosphere

 50

Study track in Geophysics of the hydrosphere


50-70 opValintaryhmäVaihtoehtoinenTarvittaessa 
Compulsory course package
 

väh. 20 opVäliotsikko 
Suorita vähintään 20 op ao. kurssipaketista 
Theories and Methods in geophysics of the hydrosphere  

ValintaryhmäPakollinenSuorita vähintään 20 op 
Measurement Methods in Hydrospheric Geophysics
ATM3345 opOpintojaksoPakollinen 
53536 Vesivaipan mittausmenetelmät
Geophysics of Snow and Ice
ATM3355 opOpintojaksoPakollinen 
53568 Lumen ja jään geofysiikka
Turbulence Theory
ATM3335 opOpintojaksoPakollinen  

Time Series Analysis in Geosciences
ATM3105 opOpintojaksoPakollinen  

Advanced aquatic biogeochemistry
ECGS-0115 opOpintojaksoVaihtoehtoinen  

Geoinformatics 1
ME-2045 opOpintojaksoVaihtoehtoinenSuorita joko tämä tai ME-203 
Geoinformatiikka 1
ME-2035 opOpintojaksoVaihtoehtoinenSuorita joko tämä tai ME-204 
Spatial Modelling and Bayesian Inference
MAST320055 opOpintojaksoVaihtoehtoinen  

Optional course packages
 

väh. 30 opVäliotsikko 
Suorita väh. 25 op, sisältäen yhden kurssipaketin väh. 15 op:n laajuisena 

Physical oceanography

  

ValintaryhmäVaihtoehtoinen  

Dynamic Oceanography
 ATM336 5 opOpintojaksoVaihtoehtoinen 
53545 Dynaaminen oseanografia
Descriptive Oceanography
ATM3375 opOpintojaksoVaihtoehtoinen 
53528 Deskriptiivinen oseanografia
Surface Water Waves
ATM3385 opOpintojaksoVaihtoehtoinen 
53548 Veden pinta-aallot
Oceanography of the Baltic Sea
ATM3395 opOpintojaksoVaihtoehtoinen 
53540 Itämeren oseanografia I
Coastal Oceanography
ATM3405 opOpintojaksoVaihtoehtoinen 
53505 Rannikko-oseanografia

Cryology

  

ValintaryhmäVaihtoehtoinen  

Sea ice geophysics
ATM3415 opOpintojaksoVaihtoehtoinen 
53500 Merijään geofysiikka
Frozen Ground
ATM3425 opOpintojaksoVaihtoehtoinen 
535044 Routa
Glaciology
 ATM343 5 opOpintojaksoVaihtoehtoinen 
535008 Glasiologia
Continuum theory applications in snow and ice research
ATM3635 opOpintojaksoVaihtoehtoinen 
535039 Continuum theory applications in snow and ice research
Hydrology  

ValintaryhmäVaihtoehtoinen  

Quantitative hydrogeology and flow modeling
GEOM-H20125 opOpintojaksoVaihtoehtoinen 
54072 Geohydrologia
Global Hydrology
ATM3445 opOpintojaksoVaihtoehtoinen 
53574 Globaali hydrologia
Physics of lakes and rivers
ATM3465 opOpintojaksoVaihtoehtoinen  

Field Course in Micrometeorology and Hydrology
ATM3215 opOpintojaksoVaihtoehtoinen 
53641 Mikrometeorologian ja hydrologian kenttäkurssi
Data analysis  

ValintaryhmäVaihtoehtoinen  

Statistical analysis of environmental field measurements
ATM3085 opOpintojaksoVaihtoehtoinen  

Analysis of atmosphere-surface interactions and feedbacks
ATM3095 opOpintojaksoVaihtoehtoinen  

Time
Time Series Analysis in Geosciences
ATM3105 opOpintojaksoVaihtoehtoinen         
Study track in Atmospheric chemistry and analysis

 
50-70 opValintaryhmäVaihtoehtoinenTarvittaessa 
Compulsory course packages
 
väh. 50 opväliotsikko 
Suorita vähintään 50 op 
Atmospheric chemistry and analysis 
10 opValintaryhmäPakollinenSuorita kaikki 10 op 
Chemicals, legistlation and quality assurance
KEM4115 opOpintojaksoPakollinen  

Basics of atmospheric chemistry
ATM3065 opOpintojaksoPakollinen  

Environmental analysis
 

väh. 20 opValintaryhmäPakollinenSuorita vähintään 20 op 
Sampling and sample preparation
KEM3325 opOpintojaksoVaihtoehtoinen  

Mass spectrometry in atmospheric sciences and environmental analysis
 ATM320
5 opOpintojaksoVaihtoehtoinen 
55244
Separation techniques (GC and LC)
KEM3315 opOpintojaksoVaihtoehtoinen  

Portable analytical instruments and sensors
KEM3355 opOpintojaksoVaihtoehtoinen  

Analytical chemistry laboratory works
KEM3335 opOpintojaksoVaihtoehtoinen  

Chemical reactions in atmosphere
 

väh. 20 opValintaryhmäPakollinenSuorita vähintään 20 op 
Reaction Kinetics
KEM3445 opOpintojaksoVaihtoehtoinen  

Spectroscopy
KEM3435 opOpintojaksoVaihtoehtoinen  

Atmospheric and aerosol chemistry
ATM3075 opOpintojaksoVaihtoehtoinen  

Atmospheric photochemistry and reaction kinetics
ATM3585 opOpintojaksoVaihtoehtoinen  

Experimental methods in molecular science 2
KEM3665 opOpintojaksoVaihtoehtoinen  

Optional course package
  

Väliotsikko 
Suorita tarvittaessa 
Data analysis  

ValintaryhmäVaihtoehtoinen  

Statistical analysis of environmental field measurements
ATM3085 opOpintojaksoVaihtoehtoinen  

Analysis of atmosphere-surface interactions and feedbacks
ATM3095 opOpintojaksoVaihtoehtoinen  

Time Series Analysis in Geosciences
ATM3105 opOpintojaksoVaihtoehtoinen         
Study track in Remote sensing

 


50-70 opValintaryhmäVaihtoehtoinenTarvittaessa 
Compulsory course package
 
väh. 10 opVäliotsikko 
Suorita vähintään 10 op ao. kurssipaketista 
Mathematical and computational methods in remote sensing 
väh. 10 opValintaryhmäPakollinenSuorita vähintään 10 op 
Atmospheric Radiation
ATM3575 opOpintojaksoPakollinen 
53624 Fysikaalinen meteorologia
Geoinformatics I
ME-2045 opOpintojaksoPakollinen  

Spatial Modelling and Bayesian Inference
MAST320055 opOpintojaksoVaihtoehtoinen  

Optional course packages
  

Väliotsikko 
Suorita allaolevista kurssipaketeista opintojaksoja väh. 40 opintopisteen edestä 
Observation systems and methods  

ValintaryhmäVaihtoehtoinen  

Meteorological observation systems
ATM3225 opOpintojaksoVaihtoehtoinen  

Advanced Course in Radar Meteorology
ATM3235 opOpintojaksoVaihtoehtoinen  

Laboratory Course in Radar Meteorology
ATM3245 opOpintojaksoVaihtoehtoinen  

Remote sensing of the atmosphere and hydrosphere

  ValintaryhmäVaihtoehtoinen  

Field course in remote sensing of the atmosphere
ATM3615 opOpintojaksoVaihtoehtoinen  

Satellite Remote Sensing Methods in Aerosols Science
ATM3255 opOpintojaksoVaihtoehtoinen  

Time Series Analysis in Geosciences
ATM3105 opOpintojaksoVaihtoehtoinen  

Remote sensing of the biosphere and land use

  

ValintaryhmäVaihtoehtoinen  

Remote sensing 1
GEOG-G3025 opOpintojaksoVaihtoehtoinen  

Remote sensing 2
GEOG-3225 opOpintojaksoVaihtoehtoinen  

Geoinformatiikka 2
ME-230
5 opOpintojaksoVaihtoehtoinen  

Open GIS and spatial data structures
ME-231
5 opOpintojaksoVaihtoehtoinen  

Remote sensing 1
ME-232
5 opOpintojaksoVaihtoehtoinen  

Basic in object-oriented programming in forest sciences
ME-234
5 opOpintojaksoVaihtoehtoinen  

GIS analysis and modelling
FOR-2585 opOpintojaksoVaihtoehtoinen  

GIS and RS in environmental and land use applications
FOR-2595 opOpintojaksoVaihtoehtoinen  

Advanced course in remote sensing (Metsien kaukokartoituksen jatkokurssi)
FOR-260
5 opOpintojaksoVaihtoehtoinen  

Data analysis  

ValintaryhmäVaihtoehtoinen  

Statistical analysis of environmental field measurements
ATM3085 opOpintojaksoVaihtoehtoinen  

Analysis of atmosphere-surface interactions and feedbacks
ATM3095 opOpintojaksoVaihtoehtoinen  

Time Series Analysis in Geosciences
ATM3105 opOpintojaksoVaihtoehtoinen  
       

Study track in Meteorology

 50-

Study track in Meteorology


50-70 opValintaryhmäVaihtoehtoinen  

Compulsory course packages

 


50 opväliotsikko 
Suorita alla olevista kahdesta kurssipaketista 50 op 
Dynamic meteology I 
25 opValintaryhmäPakollinenSuorita kaikki 25 op
 
 
Boundary Layer Physics I
ATM3475 opOpintojaksoPakollinen 
53646 Rajakerroksen fysiikka I
Dynamics of Atmospheric Flow Structures I
ATM3485 opOpintojaksoPakollinen 
53605 Ilmakehän virtausrakenteiden dynamiikka
Dynamics of Atmospheric Flow Structures II
ATM3495 opOpintojaksoPakollinen 
53605 Ilmakehän virtausrakenteiden dynamiikka
Mesometeorology
 ATM351 5 opOpintojaksoPakollinen 
53632 Mesometeorologia
Synoptic meteorology I
ATM3525 opOpintojaksoPakollinen 
53606 Synoptinen meteorologia I
Dynamic meteorology II 
25 opValintaryhmäPakollinenSuorita kaikki 25 op 
 Atmospheric Radiation
ATM3575 opOpintojaksoPakollinen  

Cloud Physics
ATM3545 opOpintojaksoPakollinen 
53634 Pilvifysiikka
Numerical meteorology I
ATM3155 opOpintojaksoPakollinen  

Meteorological observation systems
ATM3225 opOpintojaksoPakollinen  

Atmospheric General Circulation I
ATM3555 opOpintojaksoPakollinen 
53648 Ilmakehän yleinen kiertoliike I
Optional course packages
  

Väliotsikko   


Dynamic meteorology III 
väh. 5 opValintaryhmäVaihtoehtoinenTarvittaessa suorita väh. 5 op 
Numerical Meteorology II
ATM3165 opOpintojaksoPakollinen  

Laboratory Course in Numerical Meteorology
ATM3175 opOpintojaksoVaihtoehtoinen  

Convective Weather Systems and Climate
ATM3565 opOpintojaksoVaihtoehtoinen 
53672 Konvektiiviset sääjärjestelmät ja ilmasto
Synoptic meteorology II
ATM3535 opOpintojaksoVaihtoehtoinen 
53607 Synoptinen meteorologia II
Climate change now
ATM3025 opOpintojaksoVaihtoehtoinen  

Basics of atmospheric chemistry
ATM3065 opOpintojaksoVaihtoehtoinen  

Time Series Analysis in Geosciences
ATM3105 opOpintojaksoVaihtoehtoinen  

Stratospheric Dynamics and Chemistry
ATM3625 opOpintojaksoVaihtoehtoinen 
53673 Stratosfäärin dynamiikka ja kemia
Laboratory Course in Synoptic Meteorology
ATM3645 opOpintojaksoVaihtoehtoinen 
53656 Synoptiikan laboratoriokurssi
Meteorological remote sensing 
väh. 5 opValintaryhmäVaihtoehtoinenTarvittaessa suorita väh. 5 op 
Advanced Course in Radar Meteorology
ATM3235 opOpintojaksoPakollinen  

Laboratory Course in Radar Meteorology
ATM3245 opOpintojaksoVaihtoehtoinen  

Electromagnetic scattering and absorption
PAP3145 opOpintojaksoVaihtoehtoinen  

Statistical Inverse Methods
PAP3035 opOpintojaksoVaihtoehtoinen  

Satellite Remote Sensing Methods in Aerosols Science
ATM3255 opOpintojaksoVaihtoehtoinen  

Biometeorology 
väh. 10 opValintaryhmäVaihtoehtoinenTarvittaessa suorita väh. 10 op 
Theory of micrometeorological flux measurements
ATM3315 opOpintojaksoPakollinen  

Field course in micrometeorology and hydrology
ATM3215 opOpintojaksoPakollinen  

Global biogeochemical cycles
ATM3285 opOpintojaksoVaihtoehtoinen  

Terrestrial water, carbon and nitrogen cycles
ATM3325 opOpintojaksoVaihtoehtoinen  

Eddy covariance intensive course
ATM3595 opOpintojaksoVaihtoehtoinen  

Turbulence Theory
ATM3335 opOpintojaksoVaihtoehtoinen  

Analysis of atmosphere-surface interactions and feedbacks
ATM3095 opOpintojaksoVaihtoehtoinen  

Data analysis  

ValintaryhmäVaihtoehtoinen  

Statistical analysis of environmental field measurements
ATM3085 opOpintojaksoVaihtoehtoinen  

Analysis of atmosphere-surface interactions and feedbacks
ATM3095 opOpintojaksoVaihtoehtoinen  

Time Series Analysis in Geosciences
ATM3105 opOpintojaksoVaihtoehtoinen         
Other studies in Atmospheric sciences  

ATM3300-25 op

Opintokokonaisuus

vaihtoehtoinenTarvittaessa suorita ao. kursseja, mikäli eivät sisälly LuK-tutkintoon 
Basics of thermophysics
FYS20015 opOpintojaksoVaihtoehtoinenSuoritettava, mikäli valitset Aerosolifysiikan opintosuunnan, eikä opintojakso tai vastaava suoritus sisälly aiempaan tutkintoon 
Thermodynamic potentials
FYS20025 opOpintojaksoVaihtoehtoinenSuoritettava, mikäli valitset Aerosolifysiikan opintosuunnan, eikä opintojakso tai vastaava suoritus sisälly aiempaan tutkintoon 
Aerosol physics I
FYS20715 opOpintojaksoVaihtoehtoinenSuoritettava, mikäli valitset Aerosolifysiikan opintosuunnan, eikä opintojakso tai vastaava suoritus sisälly aiempaan tutkintoon53051 Aerosolifysiikka I
Fluid Phenomena
FYS20735 opOpintojaksoVaihtoehtoinenSuoritettava, mikäli valitset Hydrosfäärin geofysiikan opintosuunnan, eikä opintojakso tai vastaava suoritus sisälly aiempaan tutkintoon53697 Virtausilmiöt
Introduction to Meteorology and Weather Observations
FYS20315 opOpintojaksoVaihtoehtoinenSuoritettava, mikäli valitset Meteorologian opintosuunnan, eikä opintojakso tai vastaava suoritus sisälly aiempaan tutkintoon 
Atmospheric Thermodynamics
FYS20325 opOpintojaksoVaihtoehtoinenSuoritettava, mikäli valitset Meteorologian opintosuunnan, eikä opintojakso tai vastaava suoritus sisälly aiempaan tutkintoon 
Introduction to Atmospheric Flow Dynamics
FYS203310 opOpintojaksoVaihtoehtoinenSuoritettava, mikäli valitset Meteorologian opintosuunnan, eikä opintojakso tai vastaava suoritus sisälly aiempaan tutkintoon 
Basic Course in Oceanography
FYS20755 opOpintojaksoVaihtoehtoinenSuoritettava, mikäli valitset Hydrosfäärin geofysiikan opintosuunnan, eikä opintojakso tai vastaava suoritus sisälly aiempaan tutkintoon53541 Meritieteen peruskurssi
Basic Course in Hydrology
FYS20765 opOpintojaksoVaihtoehtoinenSuoritettava, mikäli valitset Hydrosfäärin geofysiikan opintosuunnan, eikä opintojakso tai vastaava suoritus sisälly aiempaan tutkintoon53531 Hydrologian peruskurssi
Klimatologian perusteet
FYS20342 opOpintojaksoVaihtoehtoinenSuoritettava, mikäli valitset Meteorologian opintosuunnan, eikä opintojakso tai vastaava suoritus sisälly aiempaan tutkintoon 
Fysikaalinen klimatologia
FYS20353 opOpintojaksoVaihtoehtoinenSuoritettava, mikäli valitset Meteorologian opintosuunnan, eikä opintojakso tai vastaava suoritus sisälly aiempaan tutkintoon 
Transport Phenomena 
FYS2072
5 opOpintojaksoVaihtoehtoinen 
53108 Siirtoilmiöt I
Computational Chemistry
KEK2225 opOpintojaksoVaihtoehtoinen  
       

Other studies

ATM400

0-25 op

Väliotsikko

 

 

 Työelämä ja asiantuntijuus

 

 Väliotsikko

Valinnainen

 

 Career planning
 

0 opSuoritetaan kurssin ATM303 Project course in atmospheric sciences yhteydessäPakollinen  

Practical training
ATM4015 opOpintojaksoValinnainen  

Kansainvälistymisikkuna - Mobility window

  

Väliotsikko

Valinnainen

  

Kansainvälistymisjakso
   

ValinnainenKansainvälistymisjaksolla suoritetut opinnot hyväksiluetaan ilmakehätieteiden syventäviin opintoihin tai valinnaisiin opintoihin niiden soveltuvuuden mukaisesti. 

(Muihin opintoihin integroidut osat)

 

     

Henkilökohtainen opintosuunnitelma
 

0 opSuoritetaan osana Atmospheric and Earth Sciences Today -opintojaksoaPakollinen  

Yliopiston oma opiskelijapalaute
 

0 op 
Pakollinen  

Vapaasti valittavat opinnot

 


0 - 25 opVäliotsikkoValinnainen  

Vapaasti valittavia  opintokokonaisuuksia

0-25 op

Opintokokonaisuus

Valinnainen

 Vapaasti valittavia opintojaksoja

0-25 op

Opintojaksoja

Valinnainen

 Courses supporting scientific knowledge
ATM402(A-E)0-25 opOpintojaksoValinnainen         
       
Muiden koulutusohjelmien opiskelijoille tarjottavat opintokokonaisuudet

      Ilmakehätieteiden opintokokonaisuus, väh. 15 op
ATM390väh. 15 opOpintokokonaisuus 
Valitse 15, 25 tai 35 opintopisteen verran maisteriohjelman kursseja