Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

master's programme in particle physics and astrophysical sciences

 

120 op

Tutkinto Suorita 120 op-

Tieteenalan  opinnot

 

 


     

Advanced studies in Particle physics and astrophysical sciences

PAP300

90-120 op

Opintokokonaisuus

Pakollinen  

Compulsory courses for all study tracks

 35 opValintaryhmäPakollinenSuorita kaikki 2 opintojaksoa 
Master's thesis
PAP35030 opOpintojaksoPakollinen  
MSc Maturity test
PAP3990 opOpintojaksoPakollinen  
Seminar in Particle Physics and Astrophysical Sciences
PAP3015 opOpintojaksoPakollinen  
       

Optional courses for all study tracks

 0-25 opValintaryhmäValinnainen  
Course supporting scientific knowledge
PAP402(A-E)0-25 opOpintojaksoValinnainen  
       
Optional study tracks
  ValintaryhmäPakollinen

Valitse 1 opintosuunta

 

Study track in Astrophysical Sciences

 55-85 opValintaryhmäVaihtoehtoinenTarvittaessa 
Compulsory course package
  Väliotsikko   
Astrophysical sciences core package 15 opValintaryhmäPakollinenSuorita kaikki 3 opintojaksoa 
Open problems in modern astrophysics
PAP3025 opOpintojaksoPakollinen 

53942 Open problems in modern astrophysics

Statistical Inverse Methods
PAP3035 opOpintojaksoPakollinen 53834 Tilastolliset inversiomenetelmät
Plasma Physics
PAP3045 op Pakollinen 53765 Plasmafysiikka
Optional course packages
  Väliotsikko Voit valita kokonaisia paketteja tai yksittäisiä kursseja 

Observational astronomy course package

  ValintaryhmäVaihtoehtoinen  
Advanced Course in Observational Astronomy I
PAP3065 opOpintojaksoVaihtoehtoinen 53858 Havaitsevan tähtitieteen jatkokurssi I
Advanced Course in Observational Astronomy II
PAP3075 opOpintojaksoVaihtoehtoinen 53941 Havaitsevan tähtitieteen jatkokurssi II
Special Course in Observational Astronomy
PAP3085 opOpintojaksoVaihtoehtoinen 53857 IRAF Data Reduction for Imaging and Spectroscopy
Interstellar Matter
PAP3095 opOpintojaksoVaihtoehtoinen 53956 Tähtien välinen aine
Radio astronomy
PAP3105 opOpintojaksoVaihtoehtoinen 53854 Radiotähtitiede
Small Bodies in the Solar System
PAP3115 opOpintojaksoVaihtoehtoinen 53856 Aurinkokunnan pienkappaleet I
Time Series Analysis in Astronomy
PAP3125 opOpintojaksoVaihtoehtoinen 53850 Aikasarja-analyysi tähtitieteessä I
Variable Stars
PAP3135 opOpintojaksoVaihtoehtoinen 53932 Muuttuvat tähdet
Theoretical astronomy course package  ValintaryhmäVaihtoehtoinen  
Electromagnetic scattering and absorption Introduction to light scattering
PAP3145 opOpintojaksoVaihtoehtoinen 53864 Sähkömagneettinen sironta ja absorptio
Electromagnetic Scattering I Computational light scattering
PAP3155 opOpintojaksoVaihtoehtoinen 53919 Sähkömagneettinen sironta I
Electromagnetic Scattering II Astrophysical light scattering problems
PAP3165 opOpintojaksoVaihtoehtoinen 53825 Sähkömagneettinen sironta II
Scientific Computing III
MATR32210 opOpintojaksoVaihtoehtoinen  
Advanced Dynamics in Astronomy
PAP3175 opOpintojaksoVaihtoehtoinen 53918 Dynamiikan jatkokurssi tähtitieteessä
Galaxy formation and evolution
PAP3185 opOpintojaksoVaihtoehtoinen 53863 Galaksien synty ja kehitys
High Energy Astrophysics
PAP3195 opOpintojaksoVaihtoehtoinen 53833 Suurenergia-astrofysiikka
Radiative Transfer
PAP3205 opOpintojaksoVaihtoehtoinen 53852 Säteilynkuljetus
Space physics course package  ValintaryhmäVaihtoehtoinen  
Space Applications of Plasma Physics
PAP3055 opOpintojaksoVaihtoehtoinen 53769 Plasmafysiikan avaruussovelluksia
Solar Physics
PAP3215 opOpintojaksoVaihtoehtoinen 53743 Auringon fysiikka
Advanced Space Plasma Physics
PAP32310 opOpintojaksoVaihtoehtoinen 53766 Avaruusfysiikan jatkokurssi
Scientific Computing III
MATR32210 opOpintojaksoVaihtoehtoinen  
Numerical space physics
PAP3245 opOpintojaksoVaihtoehtoinen  
Basics of Monte Carlo simulations
MATR3235 opOpintojaksoVaihtoehtoinen  
       

Study track in Particle Physics and Cosmology

 55-85 opValintaryhmäVaihtoehtoinenTarvittaessa 
Compulsory course package
  Väliotsikko   
Particle Physics and Cosmology core package 5-10 opValintaryhmäPakollinen  
Introduction to Particle physics I
PAP3325 opOpintojaksoVaihtoehtoinenValitse joko tämä tai PAP326 Cosmology II53230 Johdatus hiukkasfysiikkaan I
Introduction to Particle physics II
PAP3255 opOpintojaksoVaihtoehtoinenValitse tämäkin, jos valitsit PAP332 Introduction to Particle Physics I
53250 Johdatus hiukkasfysiikkaan II
Cosmology II
PAP3265 opOpintojaksoVaihtoehtoinenValitse joko tämä tai PAP332 Introduction to Particle Physics I
53758 Kosmologia II
Optional course packages
  Väliotsikko Voit valita kokonaisia paketteja tai yksittäisiä kursseja 
Quantum physics course package  ValintaryhmäVaihtoehtoinen  
Quantum mechanics IIa
TCM302 5 opOpintojaksoVaihtoehtoinen  
Quantum mechanics IIb
TCM303 5 opOpintojaksoVaihtoehtoinen  
Mathematical methods of physics IIIa
TCM304 5 opOpintojaksoVaihtoehtoinen  
Mathematical methods of physics IIIb
TCM3055 opOpintojaksoVaihtoehtoinen  
Instrumentation of particle physics course package  ValintaryhmäVaihtoehtoinen  
Gaseous radiation detectors and scintillators
PAP338 5 opOpintojaksoVaihtoehtoinen 53261 Radiation detectors: gaseous detectors and scintillators
Semiconductor radiation detectors
PAP339 5 opOpintojaksoVaihtoehtoinen 53263 Säteilyn ilmaisimet II
Physics of semiconductor devices
PAP340
5 opOpintojaksoVaihtoehtoinen 530184 Puolijohdefysiikka
Laboratory course on instrumentation
PAP3285 opOpintojaksoVaihtoehtoinen  
Experimental methods in particle physics course package  ValintaryhmäVaihtoehtoinen  
Particle physics phenomenology
PAP3275 opOpintojaksoVaihtoehtoinen 53295 Hiukkasfysiikan fenomenologia
Particle physics experiments
PAP3295 opOpintojaksoVaihtoehtoinen 53299 Hiukkasfysiikan kokeet
Computing methods in high energy physics
PAP3315 opOpintojaksoVaihtoehtoinen 530226 Suurenergiafysiikan laskentamenetelmiä
Statistical methods
PAP3345 opOpintojaksoVaihtoehtoinen 530088 Tilastolliset menetelmät
Basics of Monte Carlo simulations
MATR3235 opOpintojaksoVaihtoehtoinen  
Courses from particle physics package
 5-15 opOpintojaksojaVaihtoehtoinen  

Particle physics course package

  ValintaryhmäVaihtoehtoinen  
Introduction to Particle physics II
PAP3255 opOpintojaksoVaihtoehtoinen  
Quantum field theory I
TCM31110 opOpintojaksoVaihtoehtoinen 537013 Kvanttikenttäteoria I
Quantum field theory II
TCM31210 opOpintojaksoVaihtoehtoinen 537014 Kvanttikenttäteoria II
Courses from exp. methods in particle physics package
 5-10 opOpintojaksojaVaihtoehtoinen  
Cosmology course package  ValintaryhmäVaihtoehtoinen  
Cosmology II
PAP3265 opOpintojaksoVaihtoehtoinen  
General relativity
PAP33510 opOpintojaksoVaihtoehtoinen 53736 Yleinen suhteellisuusteoria
Quantum field theory I
TCM31110 opOpintojaksoVaihtoehtoinen  
Quantum field theory II
TCM31210 opOpintojaksoVaihtoehtoinen  
Courses from astrophysical sciences study track
 5-20 opOpintojaksojaVaihtoehtoinen  
Specialization courses  ValintaryhmäVaihtoehtoinen  
Higgs physics
PAP3365 opOpintojaksoVaihtoehtoinen 53741Higgsin fysiikka
Supersymmetry
PAP3375 opOpintojaksoVaihtoehtoinen 53797 Supersymmetria
       

Other Studies in Particle Physics and Astrophysical Sciences

PAP3300-10 op

Opintokokonaisuus

VaihtoehtoinenSuorita nämä kurssit, mikäli ne eivät sisälly LuK-tutkintoon 
Cosmology I
FYS20815 opOpintojaksoVaihtoehtoinen 53757 Kosmologia I
Quantum statistics
FYS20195 opOpintojaksoVaihtoehtoinen  
       

Other studies

PAP400

 0 - 30 op

Väliotsikko

 

Valitse  0 - 30 op. (Loppuosa 120 op:sta)

 

Työelämä ja asiantuntijuus

 

 

Väliotsikko

Pakollinen/vaihtoehtoinen/valinnainen

 

 
Career planning
 0 opSuoritetaan seminaarin yhteydessäPakollinen  
Practical training
PAP4015 opOpintojaksoValinnainen  

Kansainvälistymisikkuna - Mobility window

  Väliotsikko

Valinnainen

  
Kansainvälistymisjakso
   ValinnainenKansainvälistymisjaksolla suoritetut opinnot hyväksiluetaan alkeishiukkasfysiikan ja astrofysikaalisten tieteiden syventäviin opintoihin tai valinnaisiin opintoihin niiden soveltuvuuden mukaisesti. 

(Muihin opintoihin integroidut osat)

      
Henkilökohtainen opintosuunnitelma
 0 opSuoritetaan osana seminaariaPakollinen  
Yliopiston oma opiskelijapalaute
 0 op Pakollinen  

Vapaasti valittavia  opintokokonaisuuksia

  

 

Valinnainen

 

 

Vapaasti valittavia opintojaksoja

  

 

Valinnainen

 

 
Course supporting scientific knowledge
PAP402(A-E)0-25 opOpintojaksoValinnainen  
       
       

Muiden koulutusohjelmien opiskelijoille tarjottavat opintokokonaisuudet

      
Alkeishiukkasfysiikan ja astrofysikaalisten tieteiden opintokokonaisuus, väh. 15 op
PAP390väh. 15 opOpintokokonaisuus Valitse 15, 25 tai 35 opintopisteen verran maisteriohjelman kursseja 

...