Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Note

HUOM! Jos haluat kommentoida suunnitelmia, otathan yhteyttä koulutussuunnittelija Hanna-Mari Peuralaan (hanna-mari.peurala@helsinki.fi) tai Tiina Hasariin (tiina.hasari@helsinki.fi).

Page Tree
rootOpintojaksojen tiedot (Fysikaalisten tieteiden koulutusohjelma)