Child pages
 • Todennäköisyyslaskenta II, syksy 2016

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Panel

Vastuuopettaja: Petteri Piiroinen 

Laajuus: 10 op

Tyyppi: Aineopintoja

Opetus: luennot ja laskuharjoitukset

Sisältö: Käsitteet ja tekniikat, joita jokainen tilastotieteilijä tai muu todennäköisyyslaskennan soveltaja tarvitsee. Tavoitteena on oppia laskemaan käsitteiden avulla, Keskeistä sisältöä: todennäköisyys ja ehdollinen todennäköisyys sekä näiden perusuominaisuudet, satunnaismuuttuja sekä sen jakauma, satunnaismuuttujan ja sen muunnoksen odotusarvo, yksiulotteisten jakaumien kvantiilit sekä niiden tavanomaiset tunnusluvut. Sovelluksissa usein esiintyvät yksiulotteiset jakaumat, diskreetin jakauman käsittely pistetodennäköisyysfunktion avulla (sekä yksi- että moniulotteisissa tapauksissa), jatkuvan jakauman käsittely tiheysfunktion avulla (sekä yksi- että moniulotteisissa tapauksissa), muuttujanvaihtokaava tiheysfunktiolle (sekä yksi- että moniulotteisessä tapauksessa), moniulotteisen jakauman odotusarvo sekä kovarianssimatriisi, ehdollinen jakauma sekä ehdollinen odotusarvo, kaksiulotteisen jakauman hierarkkinen määrittely reunajakauman sekä ehdollisen jakauman avulla, moniulotteinen normaalijakauma, suurten lukujen laki, keskeinen raja-arvolause sekä eräät näihin tuloksiin perustuvat approksimaatiot.  

Esitietovaatimukset:

Table of Contents
maxLevel4
minLevel2
indent20px

...

 • Johdanto (lisätään: 5.9.2016)
 • Luku1 (lisätään: 75.9.2015)
 • Luku2 (lisätään: myöhemmin)
 • Luku3 (lisätään: myöhemmin)
 • Luku4 (lisätään: myöhemmin)
 • Luku5 (lisätään: myöhemmin)
 • Luku6 (lisätään: myöhemmin)
 • Luku7 (lisätään: myöhemmin)
 • Luku8 (lisätään: myöhemmin)
 •  Luku9  (lisätään: myöhemmin)
 • Luku10 (lisätään: myöhemmin)
 • Luku11 (lisätään: myöhemmin)

...

Petri Koistinen: Osa 1 (luvut 1–5), Osa 2 (luvut 6-11)

Luentopäiväkirja

Tähän kirjataan, mitä luennolla on tarkoitus käsitellä ja myös mitä on käsitelty. Kyseisiin monisteen jaksoihin on syytä tutustua ennen luentoa.

Luennon jälkeen päivitän päiväkirjaan tarkemmin, mitä luennolla oikeasti käsiteltiin.

Periodi I (5.9.-23.10)

Viikko 36:

 • ma 5.9. Johdantoa; monisteen jaksot 1.1-1.3.
 • ke 7.9: monisteen jaksot 1.4-1.8.

Viikko 37:

 • ma 12.9: monisteen jaksot 2.1-2.4.
 • ke 14.9: monisteen jaksot 2.5-2.7.

Viikko 38:

 • ma 17.9: monisteen jaksot 2.8-2.9
 • ke 19.9: monisteen jaksot 2.10 ja 3.1-3.2

Viikko 39:

 • ma 26.9: monisteen jaksot 3.1-3.4
 • ke 28.9: monisteen jaksot 3.4-3.6 ja 4.1

Viikko 40:

 • ma 3.10: monisteen jaksot 4.1-4.4.
 • ke 5.10: monisteen jaksot 4.4.-4.6

Viikko 41:

 • ma 10.10: momenttiemäfunktiot ja monisteen luku 5
 • ke 12.10: momenttiemäfunktiot ja monisteen luku 5

Viikko 42:

 • ma 17.10: monisteen luku 5 loppuun
 • ke 19.10: kertausta

Viikko 43 (koeviikko)

 • pe 28.10. Ensimmäinen kurssikoe

Ilmoittaudu kurssille

 
Unohditko ilmoittautua? Katso ohjeet täältä!

...