Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Panel

Suositeltavaa oheislukemistoa

  • Peter Dalgaard: Introductory Statistics with R (Springer, 2002, e-kirja Yliopiston kirjastossa ja 2008, myös e-kirja mutta käytössä rajoitteita) 
  • Ville Hyvönen, Henri Karttunen, Toni Lehtonen: R_kurssimoniste_2016.pdf (monistetta päivitetään viikoittain ja sitä julkaistaan viikoittaisten tehtävien ohella)
  • R:n manuaali
 
Panel

Ison Pyörän uuteen koulutusrakenteeseen liittyvää

 • Lukuvuonna 2017-2018 ei enää järjestetä kurssia tätä kurssia jonka kurssisivulla nyt olet. Tilastollinen päättely R-ohjelmistolla on ohjelmassa nyt keväällä 2017 viimeistä kertaa.
   • Kurssin tilalle tilastotieteen perusopintokokonaisuuteen tulee opintojakso MAT12005 Data-analyysin projekti, 5 op, joka suoritetaan itsenäisesti R:n ollessa keskeinen työväline avointen vaihtoehtoisten datojen analyysissä. R edellytetään osattavaksi näiden opintojaksojen perusteella (syksyllä 2017):  MAT12001 Tilastotiede tutuksi ja R-ohjelmisto I, 5 op ja MAT12002 Tilastotiede tutuksi ja R-ohjelmisto II, 5 op. MAT12001 tulee olemaan uudistettu versio kurssista 57703 Tilastotiede tutuksi ja R-ohjelmisto (R:n alkeita tullaan opettamaan enemmän) ja MAT12002 on uusi kurssi jolla tullaan opettamaan R:n perusteet vastaavassa laajuudessa kuin tällä kurssilla jonka kotisivua nyt luet. Eli kokonaisuudessaan R:n alkeiden ja perusteiden opetus siirtyy varhaisempaan vaiheeseen kuin nykyisin. 
 • Jos suoritat nyt kurssin 57046 Tilastollinen päättely I, niin järkevintä on suorittaa myös kurssi Tilastollinen päättely R-ohjelmistolla samanaikaisesti. Saat R:stä vastaavan opin kuin se mikä tulee sisältymään syksyllä 2017 opintojaksoihin MAT12001 ja MAT12002. 
 

...