Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Harjoitustehtävät


Matematiikan ja tilastotieteen laitoksella on käytössä jatkuva palautteen keruu eli voit antaa palautetta missä tahansa kohdassa kurssia. Palautelomakkeeseen pääset
täältä.Palautetta kurssista

...