Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Kurssikokeen 29.6.2016 epävirallinen tuloslista. Kombinatoriikan kursikoe 29.6.2016  sekä mallivastaukset . Kominatoriikan kesätentti 11.8.2016  sekä vastaavat mallivastaukset . Kominatoriikan  tentti 21.9.2016 sekä mallivastaukset

Kirjallisuus

Kurssi perustuu seuraaviin kurssimonisteisiin (tarkempi sisältö ja monisteiden kohdat käyvät ilmi allaolevasta luentopäiväkirjasta):

...