Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

884 -

...

 Beskrivning av konversionsinformation (R)

Used to provide information about the origin of a MARC record which has been converted by machine from another metadata structure.

Indicators

First Används för informationen om ursprunget av MARC-posten som är konverterad maskinellt ur en annan metadatastruktur.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1)

UndefinedOdefinierad

Second Andra indikator  (Ind. 2)

# UndefinedOdefinierad

Subfield Codes

a Conversion process Delfält

a Konversionsprocess (NR)

g Conversion date g Konversionsdatum (NR)

k Identifier of source k Identifikation av den ursprungliga metadata (NR)

q Conversion agency  Kod för genererande instans (NR)
Code from: MARC Code List for OrganizationsKoden tas från en förteckning, se Organisationer.

u URI, Uniform Resource Identifier (R)

ExamplesExempel

884 ## ‡a Bibframe to MARC transformation version 1.011‡g 20140910‡k http://id.example.com/resources/bibs/5226.rdf ‡qDLC ‡u https://github.example.com/ld4l/bibframe2marcproject/tree/a9f03c8f86ffa1c8e2f41cbbec2d396a655a956d/

...