Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

348 -

...

Egenskaper för notmaterial (R)

Form av musiktryck är den musikaliska och fysiska layouten av det innehåll av resursen som presenteras i notskrift.

Då flera termer från samma lista ska anges, kan respektive term eller kod registreras i varsitt delfält ‡a eller ‡b av samma fält. Termer från olika listor redovisas i varsitt 348-Musikalisk eller fysisk layout eller typ av notmaterial som ingår i resursen, samt typ av noterad musik.

Flera termer och/eller koder från samma vokabulär kan anges i samma fält där delfälten ‡a, ‡b, ‡c och ‡d kan upprepas. Termer/koder från olika vokabulärer får egna fält.


Indikatorer

Första indikator (Ind. 1)

# - Odefinierad

Andra indikator (Ind. 2)

# - Odefinierad

Delfält

a ‡a - Term för form av musiktryck (R)

b ‡b - Kod för form av musiktryck (R)

‡c - Term som anger typ av noterad musik (R)0 Auktoritetspostens
Term för typ av noterad musik

‡d - Kod som anger typ av noterad musik (R)
Kod för typ av noterad musik som ingår i resursen.

‡0 - Auktoritetspostens kontrollnummer eller standardnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

1 ‡1 - Real World Object URI (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

2 ‡2 - Källa för kontrollerade termer (NR)
3 Tas från Genre/Form Code and Term Source Codes.

‡3 - Del av materialet som avses avses (NR)

6 ‡6 - Länkning (NR)
Se Kontroll- och länkdelfält.

8 ‡8 - Länk- och sekvensnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

...