Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

b Namn på underordnad enhet (R)

c Konferensort (NRR)

d Konferensår (R)

e Funktionsterm (R)

...