Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

6 Länkning (NR)
Se Kontroll- och länkdelfält.

7 Kontrollkoder för länkmålet (NR)

Två positioner (0-1): Kan användas för att i kodad form ange länkmålspostens medietyp och bibliografiska nivå. Observera! I det fall kodningen endast avser position 1 måste föregående positioner markeras med fyllnadstecken (|).

/0 Medietyp
Koden motsvarar värdet i Postetikett/06 (Medietyp)  i den relaterade resursen.

 • a - Mångfaldigad textresurs i skriftlig form
 • c - Musikalisk resurs i tryck, mikroform eller elektroniskt kodad notskrift
 • d - Musikalisk resurs i handskrift
 • e - Kartografisk resurs i tryck, elektronisk form eller mikroform baserad på tryck
 • f - Kartografisk resurs i handskrift
 • g - Grafisk resurs i form lämpad för projektion
 • i - Upptagning av talade ord, naturligt förekommande ljud, etc.
 • j - Ljudupptagning av musikalisk resurs
 • k - Bilder, ritningar och andra tvådimensionella grafiska resurser ej avsedda för projektion
 • m - Elektronisk resurs
 • o - Multimedia
 • p - Blandad resurs
 • r - Resurs i form av tredimensionellt föremål, tillverkat eller hämtat från naturen
 • t - Handskrift eller annan opublicerad textresurs i skriftlig form

/1 - Bibliografisk nivå
Koden motsvarar värdet i Postetikett/07 (Bibliografisk nivå).

 • a - Monografisk resurs manifesterad som del av moderpublikation
 • b - Fortlöpande resurs manifesterad som del av moderpublikation
 • c - Samling
 • d - Del av samling
 • i - Integrerande resurs
 • m - Monografisk resurs
 • s - Seriell resurs

8 Länk- och sekvensnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

...