Child pages
  • Tilastotieteen kandiseminaari, kevät 2016

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Panel

Ajankohtaista, tutkintovaatimusten muutos

  • Aiemmin ML-tilastotieteen opiskelija on suorittanut äidinkielen opinnot  78172 Pro- ja tutkielmaseminaarissa (4 op, josta 1 op on kirjattu aineopintoihin).
  • Tieteellisen viestinnän kurssi liittyy ML-tilastotieteen opiskelijan pakollisiin muiden opintojen suorituksiin myös toisella tavalla: Tieto- ja viestintäopintojen pakollisen 5 op:n täydentäminen (TVT-ajokortti 3 op) on käytännössä yleensä täydennetty 2 op:n Latex-kurssilla, jota ei ole enää opetusohjelmassa 2015-16. Vastaavaksi suoritukseksi sopii nyt 2 op:n luento-osio Tieteellisen viestinnän kurssistaluennot Tieteellinen viestintä. Mikäli Latex-kurssi on jo suoritettu, niin Tieteellisen viestinnän 2 op:n osio sopii aineopintojen valinnaiseksi opintosuoritukseksi, ja sen voi sijoittaa myös syventäviin opintoihin valinnaiseksi 2 op:n kurssiksi .

...