History | Staff & Course Pages (2011-2018)

Child pages
  • 78126 Lineaaristen mallien sovellukset, kevät 2016

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Kurssilla keskitytään sovelluspainotteisesti regressio- ja varianssianalyysin käyttöön yhteiskunta- ja käyttäytymistieteellisessä tutkimuksessa. Tavoitteena on oppia analysoimaan käytännön tutkimusaineistoja, arvioimaan tilastollista mallia havaintoaineiston informaation tiivistäjänä sekä esittämään tutkimusongelmat ja tulokset selkeästi graafisia menetelmiä ja vastaavia tilastollisia esitystapoja käyttäen.

Laajuus

6 op / 8 5 op (tilastotieteen aineopinnot tai sivuaineopinnot)

...