Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
Comment: Lisätty presemo-linkki

...

Osallistujia kannustetaan jo ennalta heittämään kysymyksiä ja ehdotuksia tähän wikiin!

Fabun Presemo-huoneen osoite: http://presemo.helsinki.fi/konfabutila

 

Asiasanoja:

 • luentotallennus
 • streamaus
 • AC
 • Skype for Business
 • UniTube
 • Catchbox
 • Presemo
 • muuta, mitä?

...