Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Miten Yammeria voisi käyttää opetuksessa? Kurssisivuna? Opiskelijoiden ryhmätöissä? Sosiaalisena suljettuna mediana, jonka voi linkittää moodleen?

Tule jakamaan ideoita tai kertomaan kokeiluistasi. Jos voi tulla kertomaan kokemuksistasi, ota yhteyttä minuun.


Kiitos osallistujille, keskustelusta poimittua on tällä sivulla


Susanna Pitkänen, Avoin yliopisto


Lisätietoa Yammerista:

Sähköpostiton kurssikokeilu: Yammer oppimisalustana. Petro Poutanen ja Salla Laaksonen. SULOP esitys 2015

Sosiaalinen media: Yammer . Opetusteknologiakeskuksen wiki. Antero Aunesluoma ja Mari Jussila.

Yammerissa on nyt external network- Avoimen yliopiston testikurssi LUMME

 

Avoimen olemassa olevan kurssin muokkaaminen:

Ympäristöasiantuntijan viestintäosaaminen verkkokurssi.
Kurssilla osallistujat tekevät erilaisia harjotustöitä ihan käytännössä: popularisoivat tiedettä ja artikeleita, tekevät tiedotteita ja postereita.

Ideana on kokeilla miten Yammer taipuisi moodlen rinnalle oppimisalustaksi.

Opiskelijat palauttaisivat töitään Yammeriin ja jakaisivat siellä ajankohtaisia esimerkkejä ympäristöviestinnästä

 

Yammerin opetuskäyttö:

Yammer on vaihtoehto FB-ryhmälle
Verkostoitumisväline, Pulinaboxi

Opiskelijoiden vertaistuki mahdollistuu

(Hanke)ryhmän kotipesä vaihtoehto Blogille

Kurssin ryhmätöiden teko- ja palautuspaikka

Voi olla koko kurssin alustana, jos toiminta suppeahkoa ja muita tarpeita ei ole

Ext-Network mahdollistaa ulkopuolisten kutsumisen ryhmiin

Käytetty TVT-jatkokurssilla yhteistyöryhmien alustana

Käytettävät työkalut:

Pikaviestit

Viesteistä tykkääminen

Kaiken jakamonen (Share)

Toisen kehuminen (Praise)

Viestiseinä

Notification (kooste viesteistä)

Ryhmät (julkiset, suljetut)

Tunnukset eli #hastagit viestien seulontaan

Yhteiskirjoittaminen, annotointi, versiot (Note)

Kurssimateriaalit tai tehtävien palautukset ( Filet)

Linkit

Ohjeistus

Opiskelijat voivat perustaa itse ryhmiä

Haasteita:

Riittävä massa mukaan, keskustelun ja viestien intensiteetti, jotta jaksaa seurata ( HUOM: Profiili ja viestiasetukset)

Toiminnan seuraaminen vaikka raporteista?

Avoin: Hallintapuoli haasteellista, koska opikelijoilla on kyllä AD lupa, mutta ei O365 käytössä tai  @helsinki.fi sähköpostia, tarvittaisiin käytäjien lisäämistä ryhminä

Hankalaa löytää Ext-Network - pystyykö linkittämään suoraan?

Asetukset :  Networktaso , ryhmätaso (Groups) ja henkilötaso (profiili, notifications)

Ohjeita:

Metropolian ohjesivuston linkit:

Kirjallisuutta - Literature

Videoita - Videos

HY Yammer ohjeet:

Yammer

http://www.helsinki.fi/helpdesk/ohjeet/ohjelmat_ja_verkkopalvelut/yliopiston_tarjoamat_verkkopalvelut/yammer.html

HY Yammerissa on "Yammer vertaistukiryhmä" tiedonjakoon

Microsoftin ohjeita

Yammerin esittely

Esittelyvideo