Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 • Arja Kuula-Luumi (pj), Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto
 • Tomi Toikko (siht.), Tampereen yliopiston kirjasto
 • Stina Fågel, Väestöliitto
 • Marja Kokko, Jyväskylän yliopiston kirjasto
 • Antti Ruotoistenmäki, Aalto-yliopisto /Tutkimus- ja innovaatiopalvelut
 • Tuulevi Ovaska, Itä-Suomen yliopiston kirjasto
 • Minna Liikala, THL
 • Kaisa Kulkki, Tampereen teknillisen yliopiston kirjasto
 • Mikko Pennanen, Turun Yliopisto
 • Rauno Kenakkala, Oulun yliopisto, projektipalvelut
 • Minna Ahokas, CSC ATT & ATTTuuli-toimisto

Käyttäjäryhmä (15 hlöä)

 • Saila Huuskonen (pj), Tampereen yliopiston kirjasto
 • Maria Söderholm (siht.), Aalto-yliopiston kirjasto,
 • Tuija Korhonen, Helsingin yliopiston kirjasto
 • Heli Väätäjä, Tampereen teknillinen yliopisto, Tietotekniikan laitos, Ihmiskeskeinen teknologia
 • Aija Ryyppö, Oulun yliopisto, tutkimuspalvelut
 • Jari Määttä, Luonnonvarakeskus
 • Minna Marjamaa, Laurea-ammattikorkeakoulu
 • Arto Vitikka, Lapin yliopisto, Arktinen keskus
 • Hannele Nikander, Luonnonvarakeskus
 • Elisa Paavilainen, Suomen ympäristökeskus
 • Heli Myllyniemi, Suomen ympäristökeskus
 • Mikko Pennanen, Turun yliopisto
 • Päivi Kanerva, Turun yliopisto
 • Jani Sassali, Oulun yliopiston kirjasto
 • Minna Ahokas, CSC ATT & ATTTuuli-toimisto

Välineryhmä (7hlöä)

 • Anne Sunikka (pj), Aalto-yliopiston tietotekniikkapalvelut
 • Jari Friman (siht.), Helsingin yliopiston kirjasto
 • Kimmo Koskinen, Helsingin yliopiston kirjasto
 • Tomi Rosti, Itä-Suomen yliopiston kirjasto
 • Marjut Vuorinen, THL
 • Nina-Mari Salminen, Luonnonvarakeskus
 • Miki Kallio, Oulun yliopisto, tietohallinto

...