Child pages
  • Reaalianalyysi I, kevät 2016

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Reaalianalyysi Ikevät 2016

 


Panel

Vastuuopettaja: Tuomas Hytönen 

Laajuus: 6 op

Tyyppi: Syventävä opinto

Opetus:

Sisältö:

Esitietovaatimukset: Mitta ja integraali esitietoineen

...

  • 1. tehtävät (käsitellään pe 18.3.)    ratkaisuehdotuksia
    • Korjaus 14.3.: 1(a)-tehtävässä pitää olla (a,ääretön] eikä (a,ääretön).
    • Korjaus 16.3.: 2(c)-tehtävässä pitää olla G ⊂ F ⊂ H eikä G ⊂ S ⊂ H.

Kurssilla on käytössä Piazzan keskustelualue, jossa voi kysyä kysymyksiä kurssin laskuharjoituksiin ja teoria-asioihin liittyen joko omalla nimellään tai anonyymisti. Jos käytössäsi on Helsingin yliopiston sähköpostiosoite, voit rekisteröityä alueelle osoitteessa

...

Harjoitusryhmät - ensimmäinen tapaaminen on jo viikolla 11

RyhmäPäiväAikaPaikkaPitäjä
1.pe10-12C323Olli Tapiola

Palautetta kurssista

Matematiikan ja tilastotieteen laitoksella on käytössä jatkuva palautteen keruu eli voit antaa palautetta missä tahansa kohdassa kurssia. Palautelomakkeeseen pääset täältä.

...