Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 1. Auttaa käynnistämään Tuuli-projektissa mukana olevien organisaatioiden aineistonhallintasuunnitelmien tuottamiseen tarvittavien organisaatiokohtaisten ohjeiden ja tukipalveluiden kehittämistä.
  1. järjestää käynnistymistä tukevia työpajoja muutamilla eri paikkakunnilla.
  2. suunnittelee ja toteuttaa vertaistukiverkoston organisaatioiden kehitystyö tueksi

Työryhmien jäsenet

Ohjeryhmä (

...

11 hlöä)

 • Arja Kuula-Luumi (pj), Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto
 • Tomi Toikko (siht.), Tampereen yliopiston kirjasto
 • Stina Fågel, Väestöliitto
 • Marja Kokko, Jyväskylän yliopiston kirjasto
 • Antti Ruotoistenmäki, Aalto-yliopisto /Tutkimus- ja innovaatiopalvelut
 • Tuulevi Ovaska, Itä-Suomen yliopiston kirjasto
 • Minna Liikala, THL
 • Kaisa Kulkki, Tampereen teknillisen yliopiston kirjasto
 • Mikko Pennanen, Turun Yliopisto
 • Rauno Kenakkala, Oulun yliopisto, projektipalvelut
 • Minna Ahokas, CSC & ATT

Käyttäjäryhmä (

...

15 hlöä)

 • Saila Huuskonen (pj), Tampereen yliopiston kirjasto
 • Maria Söderholm (siht.), Aalto-yliopiston kirjasto,
 • Tuija Korhonen, Helsingin yliopiston kirjasto
 • Heli Väätäjä, Tampereen teknillinen yliopisto, Tietotekniikan laitos, Ihmiskeskeinen teknologia
 • Aija Ryyppö, Oulun yliopisto, tutkimuspalvelut
 • Jari Määttä, Luonnonvarakeskus
 • Minna Marjamaa, Laurea-ammattikorkeakoulu
 • Arto Vitikka, Lapin yliopisto, Arktinen keskus
 • Hannele Nikander, Luonnonvarakeskus
 • Elisa Paavilainen, Suomen ympäristökeskus
 • Heli Myllyniemi, Suomen ympäristökeskus
 • Mikko Pennanen, Turun yliopisto
 • Päivi Kanerva, Turun yliopisto
 • Jani Sassali, Oulun yliopiston kirjasto
 • Minna Ahokas, CSC & ATT

...