Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Info
titleKuvaus


Sisältö

 • Ei-parametristen menetelmien teoriaa ja käytäntöä. Loppukurssi robusteja menetelmiä, joilla tarkoitetaan kontaminoituneista jakaumista saadun aineiston analyysiin soveltuvia menetelmiä.

Todelliset esitiedot

 • Tilastollinen päättely I, ehkä myös II.
 • Kokemus R-ohjelmoinnista.

Kurssin käytännöt

 • Luennot, laskarit ja tentti. Voi myös tenttiä.

Työläys

 • Melko vähätöinenInhimillinen.

Miksi tärkeä?

 • Ei-parametristen menetelmiä tarvitaan paljon etenkin käytännön sovelluksissa.
 • Robustit menetelmät voivat pelastaa, jos datassa hankalia outliereita. Pääsee oppimaan, että SU-estimaattorit ovat vain yksittäistapaus laajemmasta joukosta M-estimaattoreita, eli estimointiteorian osaaminen syvenee.

Muuta

 • Luennoitu aiemmin suomeksi nimellä Ei-parametriset ja robustit menetelmät.


...