Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Panel

Vastuuopettaja: Sirkka-Liisa Varvio 

Laajuus: 5 op tai 10 op

Kurssikoodi: 57773

Kohderyhmät

  • 57773 Tilastotiede tutuksi, Tiltu, on tilastotieteen pääaineopiskelijan perusopintojen ensimmäinen kurssi, joka antaa yleisnäkemyksen tilastotieteen kentästä. Tilastotieteen opintojen rakenne on täällä.
  • Suositeltava opintojakso sivuaineopiskelijan 25 op:n kokonaisuuteen vaihtoehdossa 1. Sivuaineopiskelijan tutkintovaatimukset löytyvät täältä. Huomaa myös yhteiskuntatilastotieteen JYT. Tiltu ja JYT ovat niin erilaisia kursseja, että ei ole esteitä sijoittaa perusopintokokonaisuuteen vaikkapa molempia.
  • Sopii myös ns. menetelmätieteiden opintokokonaisuuteen (esimerkiksi tietojenkäsittelytieteen opiskelijoille). Menetelmätieteiden kurssivalikoima tilastotieteen osalta päivitetään (tänne, TBA).

Esitietovaatimukset
Kurssilaisilta ei edellytetä tilastotieteen muiden kurssien aiempaa suorittamista. Englanninkielistä tekstiä on syytä osata lukea. Lukion matematiikka on tarpeellinen laskuharjoitusmoduulissa.

Monimuoto-opetus ja -oppiminen
Luentoja, esseetehtäviä, tenttimistä, laskuharjoituksia. Osa kurssista on digityöskentelyä, joka ei edellytä läsnäoloa. Kurssi koostuu kahdesta 5 op:n moduulista, jotka ovat toisistaan riippumattomia. On mahdollista valita yksilölliseen opinto-ohjelmaan vain toinen moduuli. Molemmat moduulit ajoittuvat  I ja II opetusperiodeihin:

Luennot + esseet + tentti, 5 op moduuli   (klikkaa uudelle sivustolle jossa esitellään moduulin sisältö) Tämän moduulin suoritus on mahdollista räätälöidä itselleen sopivaksi useilla vaihtoehtoisilla tavoilla.

Laskuharjoitukset, 5 op moduuli  (klikkaa uudelle sivustolle jossa esitellään moduulin sisältö) Tämän moduulin suoritus edellyttää viikottaista sitoutumista laskuharjoitustehtäviin:  tehtävien ratkaisemiseen, palautuksiin ja arviointeihin.

 

Opiskelija, joka on jo suorittanut tilastotieteen kursseja

  • Tilastotieteen pääaineopiskelija: Voit suorittaa 5 op:n luento + essee + tentti  -moduulin ja sijoittaa sen perusopintokokonaisuuteen tai aineopintojen tai syventävien opintojen  valinnaiseksi kurssiksi.
  • Kurssilla on jonkin verran samoja kirjallisuuteen perustuvia tehtäviä kuin kurssilla 57798 Tilastotieteen juuret. Mikäli olet suorittanut  tai suorittamassa Juuria, et valitse samoja tehtäviä Tiltuun -  valinnanvaraa on!  Tiltun  luennot eivät ole päällekkäisiä Juurissa pidettyjen luentojen kanssa.
  • Tilastotieteen pääaineopiskelija: Mikäli haluaisit suorittaa myös Tiltun laskuharjoitusmoduulin, 5 op,  ota yhteyttä sähköpostilla (sirkka-liisa.varvio at helsinki.fi), niin selvitellään miten se olisi mahdollista ja millaiseen opintokokonaisuuteen hyväksyttävän suorituksen voisit saada. Ns. muiden opintojen kokonaisuuten voi sijoittaa mitä tahansa, esim Tiltun laskuharjoitusmoduulin opintopisteet.


...