Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 • Maria Söderholm, Aalto-yliopiston kirjasto
 • Tuija Korhonen, Helsingin yliopiston kirjasto
 • Heli Väätäjä, Tampereen teknillinen yliopisto, Tietotekniikan laitos, Ihmiskeskeinen teknologia
 • Aija Ryyppö, Oulun yliopisto, tutkimuspalvelut
 • Jari Määttä, Luonnonvarakeskus
 • Minna Marjamaa, Laurea-ammattikorkeakoulu
 • Saila Huuskonen, Tampereen yliopiston kirjasto
 • Arto Vitikka, Lapin yliopisto, Arktinen keskus
 • Hannele Nikander, Luonnonvarakeskus
 • Elisa Paavilainen, Suomen ympäristökeskus
 • Heli Myllyniemi, Suomen ympäristökeskus

Välineryhmä

 • Anne Sunikka, Aalto-yliopiston tietotekniikkapalvelut
 • Kimmo Koskinen, Helsingin yliopiston kirjasto
 • Jari Friman, Helsingin yliopiston kirjasto
 • Tomi Rosti, Itä-Suomen yliopiston kirjasto
 • Marjut Vuorinen, THL
 • Nina-Mari Salminen, Luonnonvarakeskus

...