Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 • Arja Kuula-Luumi (pj), Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto
 • Tomi Toikko (siht.), Tampereen yliopiston kirjasto
 • Stina Fågel, Väestöliitto
 • Marja Kokko, Jyväskylän yliopiston kirjasto
 • Antti Ruotoistenmäki, Aalto-yliopisto /Tutkimus- ja innovaatiopalvelut
 • Tuulevi Ovaska, Itä-Suomen yliopiston kirjasto
 • Minna Liikala, THL
 • Kaisa Kulkki, Tampereen teknillisen yliopiston kirjasto

Käyttäjäryhmä

 • Maria Söderholm, Aalto-yliopiston kirjasto
 • Tuija Korhonen, Helsingin yliopiston kirjasto
 • Heli Väätäjä, Tampereen teknillinen yliopisto, Tietotekniikan laitos, Ihmiskeskeinen teknologia
 • Aija Ryyppö, Oulun yliopisto, tutkimuspalvelut
 • Jari Määttä, Luonnonvarakeskus
 • Minna Marjamaa, Laurea-ammattikorkeakoulu
 • Saila Huuskonen, Tampereen yliopiston kirjasto
 • Arto Vitikka, Lapin yliopisto, Arktinen keskus

...