Child pages
  • Johdatus tilastolliseen päättelyyn, kesä 2015

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Johdatus tilastolliseen päättelyynkesä 2015

Note
titleAjankohtaista

Kurssikoe pidetään maanantaina 15.6. kello 12.00-14.00 salissa CK112. Tarkempaa tietoa kokeesta on alempana.

Panel

Vastuuopettaja: Pekka Nieminen 

Laajuus: 5 op

Tyyppi: Tilastotieteen perusopintoja, matematiikan aineopintoja. Kurssi on tarkoitettu erityisesti tilastotieteen ja matematiikan pääaineopiskelijoille sekä kaikille niille, jotka aikovat jatkaa tilastotieteen opiskelua aineopintotasolle saakka.

Opetus: Opetus koostuu luennoista (30 tuntia) ja harjoitustehtävistä (5 harjoituskertaa) sekä niitä tukevista ohjauksista. Kurssi suoritetaan kurssikokeella tai yleistentissä.

Sisältö: Tilastollisen päättelyn peruskäsitteet ja niiden tulkinnat. Aihetta lähestytään pääasiassa frekventistisen päättelyn näkökulmasta, mutta myös bayesläistä näkökulmaa esitellään. Katso oppimistavoitematriisia.

Esitietovaatimukset: Perustiedot todennäköisyyslaskennasta (esim. Johdatus todennäköisyyslaskentaan) sekä yhden muuttujan differentiaali- ja integraalilaskennasta (esim. Analyysi I ja Analyysi II tai Matemaattisen analyysin kurssi ja Matemaattisen analyysin jatkokurssi; myös hyvin hallittu lukiomatematiikan pitkä oppimäärä voi riittää).

...

Harjoitustehtävät

Harjoitus 1 - ratkaisut
Harjoitus 2 - ratkaisut
Harjoitus 3 - ratkaisut
Harjoitus 4 - ratkaisut
Harjoitus 5 - ratkaisut

Harjoituksia ei tarkasteta eikä palauteta kirjallisesti vaan niitä käsitellään ainoastaan harjoitusryhmässä. Harjoitustehtävien tekemiseen voi saada (ja kannattaa hakea!) neuvoja harjoituksia edeltävissä ohjaustilaisuuksissa.

...

Kokeessa kuulustellaan luentopäiväkirjasta ilmenevät muistiinpanojen kohdat sekä kurssin harjoitukset 1-5. Katso myös oppimistavoitematriisia.Malliksi kevään 2015 kurssikoe.

Harjoitustehtävien tekemisestä saa kurssikoepisteiden jatkoksi lisäpisteitä seuraavasti:

...

Vaihtoehtoisesti kurssin voi suorittaa kesätentissä tai myöhemmin yleistentissä. Lisäpisteitä ei tällöin huomioida.

...