Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  1. Lue työryhmien tehtävien kuvaukset
  2. Valitse sopiva työryhmä ja kirjoita nimesi työryhmän jäsenten listaan. (Kirjoittamaan pääset painamalla ylhäältä oikealta löytyvää ”Edit”-painiketta.=)


Tuulitoimisto etsii ja nimeää työryhmän jäsenistä työryhmille puheenjohtajan ja sihteerin. 

Työryhmiin tulisi ilmoittua mahdollisimman nopeasti, jotta Tuuli-työ saadaan käynnistettyä jo kevään 2015 aikana. Työryhmät aloittavat toimintansa
heti, kun niihin on löytynyt puheenjohtaja ja sihteeri.

Uusia työryhmän jäseniä otetaan vastaan tällä tavoin 8.5.2015 saakka. Sen jälkeenkin työryhmiä voidaan täydentää tarpeen vaatiessa, tällöin otetaan yhteyttä työryhmän puheenjohtajaan.

Työryhmien tehtävät

Ohjeryhmä

...