Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Varsinainen Tuuliprojekti päättyi 31.3.2017. Vuoden 2018 alusta alkaa toimia jatkuvan ylläpidon organisaatio. Tässä ns. jatkovaiheessa toimivat

Vuoden 2017 aikana toimivilla työryhmillä on alasivunsa alasivu tämän sivun alla. Tästä sivulta löytyvät myös projektin aikaiset 1.4.2015-31.3.2017 työryhmät ja niiden jäsenet.

...